Yeni Girişimci Şartlı Tahliye Kuralları 15 Temmuz 2017’de geçerli.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (“DHS”), ABD’de girişimciliği, yenilikçiliği ve iş yaratmayı geliştirmek için DHS’nin (Department of Homeland Security) şartlı tahliye otoritesi düzenlemelerini değiştiren NIHAI Uluslararası Girişimci Kuralı’nı yayımladı. Kural 8 CFR § 212.19 bölümü altında yayımlandı. DHS’nin bu şartlı tahliye otoritesini, Birleşik Devletlere önemli bir kamu yararı sağlayacak hızlı büyüme ve istihdam yaratma potansiyeline sahip olan girişimcilere yönelik olan kriterleri ortaya koymaktadır. The rule will become effective on July 17, 2017.Kural, 17 Temmuz 2017’de yürürlüğe giricek.

“Parole” allows an individual, who may be inadmissible or otherwise ineligible for admission to the US, to be “paroled” for a temporary period.”Şartlı tahliye”, ABD’ye kabul edilemeyen veya başka şekilde kabul edilemez olan bir kişinin geçici bir süre için “şartlı tahliye” yapmasına izin verir. Parole is discretionary and such determinations are made on a case-by-case basis. Şartlı tahliye isteğe bağlıdır ve bu tür tespitler duruma göre yapılır. An individual paroled into the US is NOT formally “admitted” for purposes of immigration law.ABD’ye tahliye edilen bir kişi, göçmenlik yasasına göre resmi olarak “kabul edilmemiştir”. A “parolee” is not granted immigration status.Bu kişi herhangi bir göçmen statüsünde değildir. Parole normally ends on the date the parole period expires or when parolee departs the United States or acquires an immigration status.Şartlı tahliye, normal şartlarda şartlı tahliye süresinin sona ereceği tarihte veya şartlı tahliye edilen kişinin Birleşik Devletler’den ayrılması veya göçmen statüsü elde etmesiyle sona erer. Parole can be revoked at any time and without notice if DHS determines that this form of classification is no longer warranted or the beneficiary fails to comply with any of the conditions of parole.Şartlı tahliye, DHS’nin bu sınıflandırmanın artık garanti edilmediğini veya bu kişinin şartlı tahliye koşullarından herhangi birine uymadığı sonucuna varırsa, herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin şartlı tahliyeyi iptal edebilir.

The new parole classification for International Entrepreneurs may be a helpful way for the us to attract “players” that can add to our Nation’s economic infrastructure.

Uluslararası Girişimciler için yeni şartlı tahliye sınıflandırması, Birleşik Devletlerin ekonomisine katkı sağlayabilicek “oyuncuları” buraya getirmede yardımcı olabilir. The new Prole classification provides that an alien may be considered for Entrepreneurial parole if:Yeni Şartlı tahliye sınıflandırması aşağıdaki durumlarda düşünülebilir:

• A US business entity (a) was created within 5 years immediately preceding the filing date of the foreign national’s parole request; • Bir ABD işletme birimi (a), yabancı uyruklu bir kişinin şartlı tahliye talebinin yapıldığı tarihten beş yıl içinde oluşturulmuştur; and that the entity (b) has lawfully done business since its formation, and that the entity (c) has potential for rapid growth and job creation. (B) Kuruluşundan bu yana yasal olarak çalıştığını ve (c) maddesinin hızlı bir büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli taşıması.

• The foreign national either (a) possesses at least 10% ownership of the business entity at the time of the parole application, and that the foreign national (b) has a central and active role in the operations of that entity, such that the foreign national is well-situated, due to his or her knowledge, skills, or experience, to substantially assist the entity with the growth and success of its business. • Yabancı uyruklu ya (a) Şartlı tahliye uygulaması sırasında işletmeden en az % 10 mülkiyete sahip olması ve yabancı uyruklu (b) bu kuruluşun faaliyetlerinde merkezi ve aktif rol oynaması; Bu kişi, ayrıca bu işlet