વિદેશી નાગરિકો માટે યુએસ અને કેનેડિયન હોલિડે ટ્રાવેલ્સ અંગે VISASERVEની માર્ગદર્શિકા

તહેવારોની મોસમ નવેમ્બરના મધ્યથી ફેબ્રુઆરીના મધ્ય દરમ્યાન આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરીમાં વધારો જોવા મળતો હોય છે. કેનેડામાં પ્રવેશ કરતી વખતે તમામ પ્રવાસીઓએ યુ.એસ.માં કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (સીબીપી) અને કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સી (સીબીએસએ) સાથે વાતચીત કરવાની જરૂર છે. વધુમાં, કેટલાકને સંબંધિત કોન્સ્યુલેટ ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

યુએસ પ્રવાસ માટે માર્ગદર્શન:

1. તમારી...

UPDATES ON TEMPORARY POLICIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Today, Immigration, Refugees and Citizenship (IRCC) announced various updates on temporary public policies affecting international students in Canada. significantly, the cost-of-living financial requirement for study permit applicants will be raised so that international students are financially prepared for life in Canada. Moving forward, this threshold will be adjusted each year when Statistics...

UPDATES ON TEMPORARY POLICIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS Continue reading…

વિઝા અરજી વિલંબ અંગેની વહીવટી પ્રક્રિયા માટે માર્ગદર્શિકા

INA §221(g) ની મુશ્કેલીઓને સમજવી અને વિલંબને અસરકારક રીતે શી રીતે સંચાલિત કરવું

યુ. એસ. વિઝા મેળવવામાં વહીવટી પ્રક્રિયા દ્વારા અવરોધ આવી શકે છે, જે પ્રક્રિયા INA §221(g) હેઠળ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. વહીવટી પ્રક્રિયા ત્યારે થાય છે જ્યારે યુ.એસ. એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યુલેટમાં અરજદારના ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન વિઝાનો નિર્ણય...

Mastering Visa Stamping Challenges: Essential Guide for Individuals and Employers on Navigating International Travel Policies and Appointment Complexities

Navigating visa stamping poses a particular challenge. In cases where an individual's stamp has expired or their visa category has changed, securing a new one while abroad becomes necessary. However, securing appointments at U.S. consulates during the holiday season can be challenging due to limited operating hours and high demand. To mitigate...

Mastering Visa Stamping Challenges: Essential Guide for Individuals and Employers on Navigating International Travel Policies and Appointment Complexities Continue reading…

State Department Announces Limited H-1B Visa Renewal Pilot Program and Extended Interview Waivers

The U.S. State Department is initiating a pilot program allowing a limited number of H-1B specialty occupation workers to renew their visas domestically from January. This program is part of broader measures to reduce wait times for U.S. travel. Initially, the program will be available to 20,000 visa holders, enabling them to...

State Department Announces Limited H-1B Visa Renewal Pilot Program and Extended Interview Waivers Continue reading…

બાયડેનનો એઆઈ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર કેવી રીતે રોજગાર આધારિત ઇમિગ્રેશનમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે

પરિચય: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અંગે રાષ્ટ્રપતિ બાયડેનના તાજેતરના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રોજગાર આધારિત ઇમિગ્રેશનમાં ક્રાંતિ લાવવાની ક્ષમતા છે. ઓર્ડરનો હેતુ શિડ્યુલ A સૂચિને આધુનિક બનાવવાનો છે, જે ઉચ્ચ માંગવાળા ક્ષેત્રોમાં કામદારોની અછતને ભરવા અને દેશના નિર્ણાયક ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક પ્રતિભાને આકર્ષવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

રોજગાર-આધારિત ઇમિગ્રેશન પર બિડેનના AI એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરની અસરને સમજવી: આર્ટિફિશિયલ...

Navigating Through Visa Application Delays: A Guide to Administrative Processing

Understanding the Intricacies of INA §221(g) and How to Manage Delays Effectively

Obtaining a U.S. visa can be hindered by administrative processing, a process used by the U.S. Department of State under INA §221(g). Administrative processing occurs when a visa decision can't be made instantly during an applicant's interview...

Navigating Through Visa Application Delays: A Guide to Administrative Processing Continue reading…

Essential Tips for Smooth Border Crossing During Black Friday Shopping

As the holiday season draws near, with American Thanksgiving and Black Friday marking its onset, anticipating increased traffic at land borders is wise. Both U.S. Customs and Border Protection (CBP) and Canada Border Services Agency (CBSA) offer valuable advice to ensure a hassle-free cross-border shopping experience.

1. Stay Ahead...

Essential Tips for Smooth Border Crossing During Black Friday Shopping Continue reading…

Comprendre le visa L-1 aux États-Unis : Un guide pour les entreprises canadiennes et organisations internationales

Introduction :

Les États-Unis offrent diverses voies pour que les travailleurs étrangers obtiennent une autorisation de travailler aux Etats-Unis, le visa L-1 étant une option prééminente pour les entreprises Canadienne et d’autres pays. Cet article vise à fournir un guide complet sur l'autorisation de travail via le visa L-1,...

Comprendre le visa L-1 aux États-Unis : Un guide pour les entreprises canadiennes et organisations internationales Continue reading…