GÖÇMENLİK ÜZERİNE BAŞKANLIK EMİRLERİ

Cumhurbaşkanı Trump’in Seyahat Yasağı Girişimleri Hakkında Mevcut Durum Üzerine Bir Analiz

Yazan: Snehal Batra, Esq.

Amerika Başkanı Donald Trump koltuğa oturduğundan bu yana ilk 100 gününü Executive Orders (Kanun hükmünde kararnameler) vererek geçirdi. Bunlar arasında, Trump belli Müslüman çoğunluklu ülkelerin ABD dışı vatandaşları için seyahat yasağı belirten iki kararname imzaladı: 27 Ocak 2017, Kararname 13.769) (Birleşik Devletler’e Yabancı Uyruklu Terörist Girişlerinden Ulusu korunması); ve 6 Mart tarihinde revize kararname, 2017 İcra Kararnamesi 13.780. İlk İcra Kararnamesi ülkenin dört bir yanındaki federal mahkemelerde dava edildi ve gözden geçirilen düzene itiraz etmek için birçok dava devam ediyor.

Kanun hükmünde kararnameler tartışmalı çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesini geçersiz kılıyor gibi görünüyor. Ancak, ABD Anayasası’nın II. Maddesi uyarınca Başkan’ın icra direktiflerini yayma yetkileri de var. Ayrıca, Göç ve Uyrukluk Yasası (INA) 212 (f) Bölümü, Birleşik Devletlerin menfaatleri için zararlı olabilecekse, bazı bireysel yabancıları  hariç tutma konusunda Başkan’a geniş çapta yetki veriyor.

Başkan Trump, ulusal güvenliğin korunması amacıyla göçmenliği mümkün olan en kısa sürede sınırlandırmak için Başkanlığın Kararname gücünü kullanmak istediğini bizlere belirtmiş oldu. Fakat, Başkan’a bu konuda inanmak zor, çünkü ABD’ye kimin girebilip kimin giremiyeceği konusundaki görüşlerini kampanya süresince açıkça belirtmişti.

Aşağıda, idari kararların ve mevcut dava durumunun kısa bir zaman çizelgesi bulunmaktadır:

25 Ocak 2017’de Başkan Trump, göçle ilgili sınırdışı önceliklerini vurgulayan ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası (ICE) ve Sınır Muhafızları temsilcilerinin sayısını artıran iç ve sınır zorlaması konulu iki göçmenlik kararnamesi açıkladı.

27 Ocak 2017’de Başkan, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’li insanlarin 90 gün boyunca Birleşik Devletlere girmesini yasaklayan “Birleşik Devletleri Yabancı Terör Girişinden Koruma” başlıklı bir kararname imzaladı. Başlangıçta bu emir, yeşil kart sahiplerini, öğrenci vizesi sahiplerini ve yanı sıra mültecileri de içeriyordu. Daha sonra, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı (DHS) yedi (7) ülkeden yeşil kart sahiplerinin Birleşik Devletlere girmesine izin vereceğini taahhüt etti. Aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtilen diğer direktifler arasında emir, tüm mültecilerin 120 gün boyunca ABD’ye girmesini yasakladı, Suriyelilerin ABD’ye sınırsız girmesini engelledi ve mülteci kabullerini 110.000’den 50.000’e düşürdü.

Başkanın bu ermine karşılık ülke genelinde protestolar düzenlendi. Bu uygulama “Müslüman Karşıtı ve Amerikanın özüne uygun olmayan” bir anlayış olduğu belirtildi. Birkaç gün içinde Washington ve Minnesota eyaletlerinde, Anayasa’nın Gerekli Süreç, Kuruluş ve Eşit Koruma Esaslarına dayanan Birleşik Devletler Eyaleti Batı Bölgesi Mahkemesinde dava açıldı ve bunun sonucunda bir kaç bölüme dair geçici sınırlama kararı alındı. 3 Şubat 2017’de Seattle Federal Hâkimi, Başkan Trump’ın seyahat yasağı hakkında ülke genelinde geçici bir engelleme yayınladı. Washington v. Trump , 2017 WL 462040 (WD Washıngton, 3 Şubat 2017).

Adalet Bakanlığı temyiz bekleyen idari kalış ve kalma kararı için Temyiz ve İdare Kuralları 27-3’e göre bir acil durum bildirisi hazırladı ve Mahkeme’nin Bölge Mahkemesinin Buyruksal Emir’in temyiz edilmesine kadar kalmasını istedi.

9 Şubat 2017’de Birleşik Devletler Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi oy birliğiyle Seattle Yargıcının kararını destekledi ve Başkan Trump’un anayasaya aykırı seyahat yasağının eski haline