YENİ DÜZENLEMELER EB-5 YATIRIMCI VİZE GREEN CARD PROGRAMINDA KAYDA DEĞER DEĞİŞİKLİKLER GETİRİYOR.

 

24 Temmuz 2019 tarihinde USCIS tarafından yayınlanan son düzenleme EB-5 göçmen yatırımcı programında kayda değer değişiklikler yapacak. Değişiklikler 21 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, bu programda 1993 tarihinden beri yapılan ilk kayda değer değişiklik. Bu değişikliklerden bazıları şunları içeriyor:

  • Asgari yatırım miktarı 1 milyon dolardan 1,8 milyor dolara çıkarılıyor. Bu rakam her 5 yılda bir enflasyon oranına göre otomatik olarak ayarlanıyor.

  • Eyaletlerin politik ya da coğrafi olarak belirli alt bölümleri belirleme kabiliyetleri iptal edilerek yüksek işsizlik oranları rapor edilen bölgelerde, bu çeşit tanımlamaları yapma işi İçişleri Bakanlığı’na (DHS) bırakılarak,  buna yönelik yönelik yeni TEA tanımlamaları oluşturuluyor.

  • Yasal olarak kalıcı ikamet eden bazı türev aile üyeleri hakkında önceki USCIS prosedürlerine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Bunların kalıcı ikametleri konusundaki koşulları kaldırmak için bağımsız olarak dava açması/dosya hazırlaması gerektiği belirtiliyor.

  • Daha önce bir EB-5 göçmen dilekçesi onaylanan başvuru sahiplerine öncelik tarihi korunarak daha fazla esneklik sunuluyor

  • EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, Birleşik Devletlerde yasal kalıcı ikametgahı bulunan bir bireye, Amerika kaynaklı bir iş veya ticari işletmeye gerekli yatırımı yaparsa ve yasal nitelikli Amerikan işçileri için 10 kalıcı tam zamanlı iş yaratır veya hatta korursa, Birleşik Devletler’de koşullu yasal ikametgah için başvuruda bulunma imkanı sağlıyor.