USCIS અપડેટ્સ: 180-દિવસ ઓટોમેટીક EAD એક્સ્ટેન્શન્સ, નવી 5-વર્ષની વેલીડિટી પિરિયડ અને પ્રોસેસને ઝડપી બનાવવાના પ્રયાસો

કેટલાક રિન્યુઅલ એપ્લિકંટ્સ કે જેમણે ફોર્મ I-765, રોજગાર અધિકૃતતા માટેની અરજી દાખલ કરી છે, તેઓ તેમની નવીકરણ અરજી પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તેમની સમયસીમા સમાપ્ત થઈ રહેલા રોજગાર અધિકૃતતા અને/અથવા રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજો (EADs)ના સ્વચાલિત વિસ્તરણ માટે લાયક ઠરે છે. આજથી જેઓ લાયક છે તેઓને હાલના નિયમો અનુસાર 180-દિવસના એક્સ્ટેન્શન્સ પ્રાપ્ત થશે, જેમાં અસ્થાયી સંરક્ષિત સ્થિતિ અથવા આશ્રય માટે અરજી કરી છે અથવા પ્રાપ્ત કરી છે.

મે 2022 માં, USCIS એ એક અસ્થાયી અંતિમ નિયમ (TFR) ની જાહેરાત કરી જેણે અમુક EAD નવીકરણ અરજદારો માટે ઉપલબ્ધ EADs માટે આપોઆપ વિસ્તરણ અવધિ 180 દિવસથી વધારીને 540 દિવસ સુધી કરી. આજનું પરિવર્તન રેક્ટરોએક્ટિવ નથી; 540-દિવસ સુધીના તમામ અગાઉના સ્વચાલિત એક્સ્ટેંશન ચાલુ રહેશે.

USCIS એ નક્કી કરવાની પ્રોસેસમાં છે કે ભૂતકાળમાં અને ચાલુ ઓપરેશનલ સુધારાઓ અને EAD પ્રક્રિયાને વધુ વ્યાપક રીતે વેગ આપવાના પ્રયાસો છતાં મે 2022 TFR જેવી જ નવી નિયમનકારી કાર્યવાહીની જરૂર છે કે કેમ.

2022 TFR માં જાહેર કર્યા મુજબ, 27 ઑક્ટોબર, 2023 ના રોજ અથવા તે પછી સમયસર ફોર્મ I-765 રિન્યુઅલ અરજીઓ ફાઇલ કરનારા પાત્ર અરજદારો માટે રોજગાર અધિકૃતતા અને EAD માન્યતાના સ્વચાલિત વિસ્તરણ 180-દિવસ સુધીના સમયગાળા માટે મૂળ હશે.

જે વ્યક્તિઓએ TFR હેઠળ સ્વચાલિત એક્સ્ટેંશનની અવધિમાં વધારો મેળવ્યો હોય, તેઓને જ્યારે તેમની નવીકરણ અરજી પર અંતિમ નિર્ણય મળે અથવા 540-દિવસ સુધીનો સમયગાળો સમાપ્ત થાય ત્યારે વધેલા સ્વચાલિત એક્સ્ટેંશન સમાપ્ત થશે (રોજગાર અધિકૃતતાની સમાપ્તિ તારીખથી ગણવામાં આવે છે અને /અથવા તેમનું EAD), જે વહેલું આવે.

દરમિયાન, USCIS એ તાજેતરમાં નીચેની કેટેગરીઝ માટે સપ્ટેમ્બર 27, 2023 ના રોજ અથવા તે પછી મંજૂર પ્રારંભિક અને નવીકરણ અરજીઓ માટે મહત્તમ EAD માન્યતા અવધિમાં વધારો કરીને પાંચ વર્ષ સુધીની નીતિ મેન્યુઅલ અપડેટ પ્રકાશિત કરી છે:

ॻ અમુક બિન-નાગરિકો કે જેઓ સ્થિતિ અથવા સંજોગોમાં રોજગાર અધિકૃત ઘટના છે, જેમાં શરણાર્થી તરીકે પ્રવેશ મેળવનાર, શરણાર્થીઓ તરીકે પેરોલ કરાયેલા, આશ્રય આપવામાં આવેલો અને નિકાલ અટકાવવાના પ્રાપ્તકર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે; અને
ॻ અમુક નોન સિટીઝન્સ કે જેમણે રોજગાર અધિકૃતતા માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે, જેમાં આશ્રય માટે અરજદારોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે સ્થિતિનું સમાયોજન, અને દેશનિકાલની સસ્પેન્શન અથવા નિકાલ રદ કરવા માટે.

યુ.એસ.સી.આઈ.એસ. બાકી રહેલા EAD રિન્યુઅલ અરજીઓ ધરાવતા નોન સિટીઝન્સ માટે રોજગાર અને/અથવા રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજીકરણમાં અંતર ટાળવા માટે અને EAD પ્રક્રિયાના સમયને ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરી રહી છે, જેમાં વધારાના કર્મચારીઓ અને પ્રક્રિયા સુધારણાઓ EAD અરજીઓ 30 દિવસ સુધી અમલમાં મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે.

USCIS EAD પ્રક્રિયા સમય ઘટાડવા અને સમયસર-નવીકરણ કરાયેલ EAD ની અયોગ્ય સમાપ્તિ અટકાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે, અમારા સ્વચાલિત રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજ એક્સ્ટેંશન પેજની મુલાકાત લો.

જો તમને અથવા તમારા પરિવારના સભ્યોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇમિગ્રેશન અને નેશનાલિટીના કાયદાઓ તમને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે વિશે કોઇ પ્રશ્નો હોય, અથવા જો તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા કેનેડામાં ઇમિગ્રેશન અને નેશનાલિટીના કાયદા વિશે વધારાની માહિતી મેળવવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને NPZ લૉ ગ્રુપ ખાતે ઇમિગ્રેશન અને નેશનલિટી લોયર્સનો info@visaserve.com પર ઈમેલ કરીને અથવા 201-670-0006 એક્સ્ટેંશન 104 પર કૉલ કરીને સંપર્ક કરો. વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટ www.visaserve.comની મુલાકાત લો.

Source: Gujarat Times