SEYAHAT BELGELERİ: Sıgınmacı, Multeci ve Green Card Sahipleri İcin

 

USCIS, ABD’ye giriş yapmak için, vize yerine geçerli olmak üzere, dört çeşit seyahat belgesi vermektedir:

  • Gelişmiş Şartlı İzin Belgesi
  • Mülteci Seyahat Belgesi
  • Yeniden Giriş İzin Belgesi
  • Taşıyıcı Belgesi 

Gelişmiş Şartlı İzin Belgesi 

Gelişmiş Şartlı İzin Belgesi (GŞİB), vize başvurusunda bulunmadan ABD’ye geri dönmenizi sağlar. Bir seyahat şirketi (havayolları)  GŞİB’i ABD’ye seyahat etme yetkinizin kanıtı olarak vize yerine kabul edebilir.

GŞİB, pasaportunuzun yerini almaz. GŞİB’e sahip olmanız ABD’ye yeniden girmenizin garanti olduğu anlamına gelmemektedir. Havaalanında veya sınırda, bir ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlisi, ABD’ye yeniden girmenize izin verip vermeyeceğine dair nihai kararı verecektir.

GŞİB, genellikle birisinin beklemede olması durumunda kullanılır:

Form I-485, Kalıcı Yerleşik Kaydı Başvurusu veya Durumunu Düzeltme Başvurusu: USCIS, ilk GŞİB edinilmeksizin henüz beklemede iken ABD’den ayrılanların başvurularını, göçmen olmayan belirli kişiler için uygulanan sınırlı bir istisnaya uymadıkları taktirde reddeder.

Form I-589, Sığınma için ve İhracın Durdurulması için Başvuru: Bir sığınma başvurusunda bulunmuşsanız ve ABD dışına çıkmayı ve geri dönmeyi düşünüyorsanız, önceden GŞİB başvurusunda bulunmanız ve almanız gereklidir. Önceden GŞİB almadan ABD’yi terk edenlerin, sığınma başvurusunu bıraktığı varsayılır. 

Mülteci Seyahat Belgesi 

USCIS, mülteci seyahat belgesini, mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişiler ile yeşil kartlarını mülteci veya sığınmacı statülerine göre alan yasal kalıcı yerleşik kişilere vermektedir. 

Aşağıdaki durumlarda olan kişiler, ABD’ye geri dönmek için mülteci seyahat belgesi almak için başvurmak (Form I-131) ve almak zorundadır::

  • Mülteci veya sığınma statüsüne sahip olmakla birlikte henüz yasal kalıcı yerleşik  (Yeşil Kart sahibi) olmayan kişiler; veya
  • Türev (ikincil) sığınmacılar ile mülteciler. 

Bu kişiler, ABD’den ayrılmadan önce bir mülteci seyahat belgesi almazlarsa, ABD’ye tekrar giriş yapamayabilir veya bir göçmenlik yargıcından önce ülkeden ihraç işlemine tabi tutulabilir. 

Yeşil kartlarını mülteci veya sığınmacı statülerine göre alan yasal kalıcı yerleşik kişiler, ABD’ye girmek için mülteci seyahat belgesi almak zorunda değildir ancak isterlerse alabilirler. 

Yeniden Giriş İzin Belgesi 

Kalıcı veya şartlı yerleşik kişiler, bir yıl veya daha uzun süre ABD dışında bulunacaklarsa, yeniden giriş izin belgesi (Reentry permit = YGİB) başvurusunda bulunmak (Form I-131) ve almak zorundadır. YGİB, geçerli olduğu sürece, ABD büyükelçilik veya konsolosluklarından dönen yerleşik kişi vizesi almaksızın, ABD’ye giriş için başvuru imkanı sağlar. Bu belge pasaport ile birlikte kullanılır. 

Ayrı