H-1Bs ની ABCD: (આઠમા ભાગની શ્રેણીનો ભાગ IV):

H-1B વિઝાની તૈયારી અને ફાઇલિંગના સંદર્ભમાં શિક્ષણ અને/અથવા અનુભવ મૂલ્યાંકન શા માટે અને કેવી રીતે થાય છે.

H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા માટે સીમારૂપ પ્રશ્ન એ છે કે શું અરજદાર H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં યુએસ બેચલર ડિગ્રીની સમકક્ષતા ધરાવે છે. મોટા ભાગના સંભવિત H-1B કર્મચારીઓ અને H-1B એમ્પ્લોયર નીચેના બેમાંથી કોઈપણ એક વિચાર સાથે શરૂ કરે છે: “હું H-1B વિઝાનો ઉપયોગ કરીને યુ.એસ.માં કામ કરવા માંગુ છું પરંતુ મને ખાતરી નથી કે હું લાયક છું કે નહીં” અથવા “હું ઈચ્છું છું વિદેશી કામદારને નોકરીએ રાખવો પણ ખાતરી નથી કે તે વ્યક્તિ H-1B વિઝા માટે લાયક છે કે નહીં.”

આ VIII ભાગ H-1B શ્રેણીના ભાગ I માં સંક્ષિપ્તમાં જણાવ્યા મુજબ, તે ફરજિયાત છે કે માત્ર સંભવિત H-1B કર્મચારી (“H-1B કર્મચારી” અથવા “લાભાર્થી”) જ નહીં પરંતુ ઓફર કરાયેલ પદ અને સંભવિત કર્મચારી H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા મેળવવા માટે સક્ષમ થવા માટે લાયક એમ બંને હોવા જોઈએ. અગાઉના લેખો પર આધારિત, નીચેના શૈક્ષણિક અને/અથવા અનુભવ સમાનતા મૂલ્યાંકનના મહત્વને વિસ્તારથી સમજાવશે અને એમ્પ્લોયર અને/અથવા સંભવિત H-1B કર્મચારી ભયજનક રિક્વેસ્ટ-ફોર-એવિડન્સ (RFE) ટાળવા માટે લઈ શકે તેવી અને/અથવા એચ-1બી નોન-ઇમિગ્રન્ટ પિટિશન (NOID) નામંજૂર કરવાના હેતુની સૂચના સાવચેતીઓ સમજાવશે.

H-1B વિઝા માટે લાયક બનવા માટે ઓફર કરાયેલ H-1B પોઝિશન માટે, તે “સ્પેશિયાલિટી ઓક્યુપેશન” માં હોવું આવશ્યક છે. અગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, વિશેષતા વ્યવસાય એ છે જેની જરૂર હોય છે: (1) અત્યંત વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા શરીરનો સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારુ ઉપયોગ; અને (2) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વ્યવસાયમાં પ્રવેશ માટે ન્યૂનતમ તરીકે વિશિષ્ટ વિશેષતા (અથવા તેની સમકક્ષ) માં સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની પ્રાપ્તિ. વધુમાં, સંભવિત H-1B કર્મચારીના સંબંધમાં, નિયમો સ્પષ્ટ કરે છે કે વ્યક્તિ પાસે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્નાતક (અથવા તેની સમકક્ષ) અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત કૉલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી વિશેષતા વ્યવસાય માટે જરૂરી ઉચ્ચ ડિગ્રી અથવા અપ્રતિબંધિત રાજ્ય લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે, નોંધણી અથવા પ્રમાણપત્ર કે જે સંભવિત H-1B કર્મચારીને વિશેષતા વ્યવસાયનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવા માટે અધિકૃત કરે છે. ઉપરાંત, શિક્ષણ, વિશિષ્ટ તાલીમ, અને/અથવા ઉત્તરોત્તર જવાબદાર અનુભવ કે જે વિશેષતા વ્યવસાયમાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી પૂર્ણ કરવા સમકક્ષ હોય, અને વિશેષતા સાથે સીધી રીતે સંબંધિત ઉત્તરોત્તર જવાબદાર હોદ્દાઓ દ્વારા વિશેષતામાં નિપુણતાની માન્યતા મેળવી શકે અને H-1B વિઝા માટે વ્યક્તિને લાયક બનાવે.

એમ્પ્લોયરોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જો સૂચિત H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ લાભાર્થી યુ.એસ.ની બહાર શિક્ષિત હોય, તો એમ્પ્લોયરને તે નિર્ધારિત કરવાની જરૂર પડશે કે વિદેશી શિક્ષણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની સમકક્ષ છે.

તે સમજવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે માત્ર સ્નાતકની ડિગ્રી છે તેનો અર્થ એ નથી કે તે આપમેળે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્નાતકની ડિગ્રીની સમકક્ષ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં (અને સમગ્ર વિશ્વના અન્ય દેશોમાં) ત્રણ અને ચાર વર્ષની સ્નાતકની ડિગ્રી બંને છે. સામાન્ય રીતે (પરંતુ હંમેશા નહીં), ત્રણ વર્ષની ડિગ્રીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણની યુએસ સંસ્થામાં ત્રણ વર્ષના અંડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સવર્કની સમકક્ષ હોય છે. ભારતમાંથી ચાર વર્ષની ડિગ્રી સામાન્ય રીતે યુએસ બેચલર ડિગ્રીની સમકક્ષ ગણી શકાય.

વિશેષ અનુભવની ગેરહાજરીને કારણે સામાન્ય ડિગ્રી એ H-1B વિઝા માટે લાયક ઠરતી નથી કારણ કે “વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર” માં ડિગ્રી દર્શાવવી આવશ્યક છે. જો કે, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓમાં, જ્યારે લાભાર્થીની સ્નાતકની ડિગ્રી (અથવા તેની સમકક્ષતા) સીધી રીતે આપવામાં આવેલ પદ સાથે સંબંધિત નથી, ત્યારે તેની/તેણીની લાયકાતો નક્કી કરવા માટે લાભાર્થીના વ્યવસાય સાથે સંબંધિત શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ઉદાહરણ તરીકે, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ડિગ્રી ધરાવતા એકાઉન્ટન્ટના પદ માટે H-1B પિટિશન માટે સંભવિત લાભાર્થીનો કેસ ધ્યાનમાં લો. કેટલીકવાર ડિગ્રી સૂચિત H-1B લાભાર્થી દ્વારા લેવામાં આવતી સ્થિતિ સાથે વધુ અસંબંધિત હોઈ શકે છે.

સામાન્ય રીતે, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનની ડિગ્રી એ જરૂરિયાતને સંતોષતી નથી કે સંભવિત H-1B લાભાર્થી પાસે વિશિષ્ટ વ્યવસાયમાં ડિગ્રી હોય કારણ કે આ પ્રકારની ડિગ્રી માટે જરૂરી અભ્યાસક્રમની સામાન્ય, બિન-વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે. સંભવિત H-1B લાભાર્થીએ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં તેની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરતી વખતે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં એકાઉન્ટિંગ અભ્યાસક્રમો લીધા હશે. આ એકાઉન્ટિંગ અભ્યાસક્રમો કાનૂની દલીલના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામાં આવી શકે છે જે દર્શાવે છે કે પ્રશ્નમાં વ્યાપાર ડિગ્રી એ સ્થાપિત કરવા માટે પૂરતી હોઈ શકે