H-1B İSVERENLERİ VE ADAY H-1B ÇALISANLARI İCİN H-1B DOSYALAMA SEZONU TAM KAPASİTE BASLIYOR (SON TARİH 1 NİSAN 2019) (8 Bolumluk Serinin 1. Bolumu)

3 Aralık’ta önerilen yeni kurala dayanarak, USCIS (Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri), işverenlerin Nisan ayının ilk haftasında H-1B dilekçe dilekçesi vermeleri konusundaki mevcut gereksinimi ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunun yerine, düzenlemenin 2019’da yürürlüğe girmesi durumunda, işverenlere ücretsiz online kayıt formlarını sunmak için 1 Nisan’dan en az 2 hafta önce 15 günlük bir süre verilecek. Ayrıca, önceki yılların aksine, 65.000 H-1B için yapılan piyango, ABD üniversitelerinden yüksek lisans derecesi olan yararlanıcılar için yapılan 20.000 H-1B piyangosundan önce gerçekleşecek. Ancak, önerilen yeni kural 2019’da yürürlüğe girecek mi? USCIS, önerilen yönetmelikle ilgili yorum süresini 30 günle sınırladı; bu da ajansın 2019’da yeni çevrimiçi kayıt sistemini uygulamak istediğine işaret ediyor. Ancak, bu mümkün değilse, USCIS 2020’ye kadar beklemek zorunda kalacak. Bu arada eski prosedürleri takip edeceğiz. Bu göçmenlik uygulayıcıları, profesyoneller ve gelecekteki H-1B işverenleri ve çalışanları için ne anlama geliyor? H-1B üst limit sezonuna daha iyi hazırlamak için, bu makale, her aday H-1B işveren ve çalışanının bilmesi gereken birkaç pratik göstergeyi özetlemeye çalışmaktadır.

Sınırlı Sayılar: 65.000 Değil; Sadece 58.200 Normal H-1B Vizesi Var

H-1B kategorisindeki mevcut yıllık sınır 65.000’dir. Bununla birlikte, tüm H-1B göçmen olmayan vizeler bu yıllık sınıra tabi değildir. Özellikle Şili ve Singapur vatandaşları için tasarlanan H-1B1 programı için her mali yılda 65.000’in sınırı içinden 6.800’e kadar vize ayrılmıştır. H-1B1 havuzunda kullanılmayan numaralar, bir sonraki mali yılda H-1B için kullanılabilir. Dolayısıyla, aslında, her yıl dağıtılan 58.200 H-1B vizesi, bir ABD kolejinden veya üniversitesinden yüksek lisans veya daha yüksek dereceler almış kişiler için ayrılan 20.000 ek H-1B vizesinden hariçtir. Gelecek bir makalede, bir ABD akademik kurumundan alınan her bir yüksek lisans derecesinin H-1B yüksek lisans mezunu sınırından yararlanmak için bir kişiye yeterli olup olmadığını ayrıntılı olarak tartışacağız..

Sınırlı sayıda H-1B vizesi olması nedeniyle, işverenlerin H-1B sponsorluğuna ihtiyaç duyacak kişileri tanımlamaları gerekir. Bu, Çalışma Koşulları Başvurusu (LCA), ETA 9035 Formunu belgelendirmek ve almak için gereken süre de dahil olmak üzere, dilekçe hazırlama için yeterli zaman sağlayacaktır. Dolayısıyla, bir H-1B dilekçesi için bir strateji oluşturmak, 1 Ekim 2019’da başlayan bir sonraki USCIS mali yılı için çalışacak bir H-1B çalışanını işe almak için kilit noktadır.

USCIS H-1B Dilekçelerini Ne Kadar Süreyle Kabul Edecek?

1 Nisan 2019’da onay için H-1B dilekçelerinin sunulması zorunlu değil ancak tercih edilebilir. “USCIS’in H-1B dilekçelerini ne kadar süreyle kabul edeceği sorusunun cevabı sürenin başlamasından itibaren 5 işgünü içinde kaç tane H-1B başvuru dilekçesinin USCIS’a sunulacağına bağlı. 1 Nisan 2019 da USCIS ilk beş (5) iş günü boyunca yeterli sayıda H-1B dilekçesi alırsa, USCIS’den Rastgele Seçim (“H-1B Piyango”) süreci hakkında bir duyuru yapılacaktır. USCIS 2019-2020 mali yılı için ayrılan yasal sınıra ulaşmak için ilk beş (5) iş günü boyunca yeterli sayıda H-1B dilekçesi almazsa, yeni H-1B dilekçeleri için bir “son giriş tarihi” ilan ettiği tarihe kadar H-1B dilekçelerini kabul etmeye devam edecektir. USCIS’in Rastgele Seçim (“H-1B Piyango”) sürecini nasıl yürüttüğünü tartışmak bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu konuyu ayrıntılı olarak ayrı bir makalede ele alacağız.

Aynı Çalışan İçin Birden Fazla H-1B Dilekçesi Vermekten Kaçının

Bir işveren, mali yıl boyunca her olası çalışan için birden fazla H-1B dilekçesi veremez. 20.000 “Masterlı üst limit” e hak kazanan olası bir çalışan, normal H-1B ve master H-1B’yi kapsayan iki (2) dilekçe veremez. Bu sınırlama aynı zamanda bir işverenin aynı çalışan için farklı işlerde birden fazla dilekçe başvurusunda bulunmasını engeller