H-1B કેપ: શું મને હજુ પણ H-1B વિઝા મેળવવાની તક છે? – H-1Bની ABCD (આઠમા ભાગની શ્રેણીનો ભાગ ૬)

પ્રારંભિક H-1B નોંધણીના સમયગાળા દરમિયાન, સંભવિત અરજદારો અથવા તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓએ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે દરેક એલિયનનું નામ આપતા અલગ નોંધણી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે કે જેના માટે તેઓ H-1B કેપ-વિષય પિટિશન ફાઇલ કરવા માગે છે. જો પર્યાપ્ત સંખ્યામાં નોંધણીઓ પ્રાપ્ત થાય તો પ્રારંભિક નોંધણી અવધિ સમાપ્ત થયા પછી, USCIS H-1B સંખ્યાત્મક ફાળવણી સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી અનુમાનિત રજિસ્ટ્રેશનની સંખ્યાને રેન્ડમલી પસંદ કરશે. પસંદગીના રજીસ્ટ્રેશનવાળા સંભવિત અરજદારો રજીસ્ટ્રેશનમાં નામ આપવામાં આવેલ એલિયન માટે જ કેપ-વિષયની પિટિશન ફાઇલ કરવાને પાત્ર હશે.

મહેરબાની કરીને ધ્યાનમાં લો કે નાણાકીય વર્ષ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી નોંધણી પસંદ કરેલ નથી એ સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે નહીં. જો USCIS નક્કી કરે કે તેને H-1B રેગ્યુલર કેપ અથવા એડવાન્સ્ડ ડિગ્રી મુક્તિ ફાળવણીને પહોંચી વળવા માટે અંદાજિત રજીસ્ટ્રેશનની સંખ્યામાં વધારો કરવાની જરૂર છે, તો USCIS H-1B રેગ્યુલર કેપ અથવા એડવાન્સ ડિગ્રીને પહોંચી વળવા માટે અનામતમાં રાખવામાં આવેલી નોંધણીઓમાંથી પસંદ કરશે.

જ્યાં સુધી સંભવિત H-1B એમ્પ્લોયરો (અથવા તેમના કાનૂની પ્રતિનિધિઓ) રસીદની સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂ ન કરે અને સંભવિત H-1B વિઝા ધારકો પર અનિશ્ચિતતા સુધી પૂછવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે: “શું મારી પાસે હજુ પણ તક છે? મારી H-1B પિટિશન H-1B કેપમાં ન આવે તો પણ H-1B સ્ટેટસ મેળવવું?

કમનસીબે, નિયમિત (સ્નાતક) H-1B કૅપ 58,200 પર રહે છે અને માસ્ટર કૅપ 20,000 કરતાં વધુ વિશેષતા વ્યવસાય કામદારોને સમાવી શકતી નથી. જો કે, કેપ-મુક્ત H-1B વિઝાની અમુક કેટેગરી છે જેને ઉમેદવારો ધ્યાનમાં લઈ શકે છે. આવી એક શ્રેણી રોજગાર ઓફરના લાભાર્થીઓ માટે છે: જેમ કે (1) ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ અથવા સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક સંસ્થાઓ; અથવા (2) બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થાઓ. આ કેટેગરીઝનો ઉપયોગ કરીને કેપ-મુક્તિ H-1B વિઝા મેળવવા માટે પૂછવા માટેનો મૂળ પ્રશ્ન છે: શું રોજગારની ઓફર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા, અથવા સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક સંસ્થાઓ અથવા બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થા તરફથી છે કે નહી.

H-1B કેપ મુક્તિના હેતુઓ માટે, H-1B નિયમનોએ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાની વ્યાખ્યા અપનાવી છે કારણ કે આ વ્યાખ્યા 1965 ના ઉચ્ચ શિક્ષણ અધિનિયમની કલમ 101(a) માં નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. નીચેની ત્રણ આવશ્યકતાઓમાંથી દરેક શૈક્ષણિક સંસ્થાએ સંતુષ્ટ થવું આવશ્યક છે: (1) માધ્યમિક શિક્ષણ આપતી શાળામાંથી સ્નાતકનું પ્રમાણપત્ર અથવા આવા પ્રમાણપત્રના માન્ય સમકક્ષ હોય તેવા વ્યક્તિઓ જ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ તરીકે સ્વીકારે છે; (2) માધ્યમિક શિક્ષણ સિવાયના શિક્ષણનો કાર્યક્રમ પ્રદાન કરવા માટે આવા રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે અધિકૃત છે; (3) એક શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ પૂરો પાડે છે જેના માટે સંસ્થા સ્નાતકની ડિગ્રી આપે છે અથવા 2-વર્ષ કરતાં ઓછો પ્રોગ્રામ પ્રદાન કરે છે જે આવી ડિગ્રી તરફ સંપૂર્ણ ક્રેડિટ માટે સ્વીકાર્ય છે; (4) જાહેર અથવા અન્ય બિનનફાકારક સંસ્થા છે; અને (5) રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત માન્યતા આપતી એજન્સી અથવા એસોસિએશન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે, અથવા જો એટલી માન્યતા પ્રાપ્ત નથી, તો તે એવી સંસ્થા છે કે જેને આવી એજન્સી અથવા એસોસિએશન દ્વારા પૂર્વ-માન્યતાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હોય કે જેને સચિવ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી હોય.

એમ ધારીને કે શૈક્ષણિક સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા તરીકે લાયક ઠરશે, આગળના બે પ્રશ્નો કે જેણે ઇમિગ્રેશન પ્રેક્ટિશનરો (અને સંભવિત H-1B નોકરીદાતાઓ) ને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે તે છે:

(1) “દ્વારા” અને “એટ” નિયુક્ત અને રોજગારી વચ્ચે શું તફાવત છે અને (2) કોઈ કેવી રીતે નક્કી કરે છે કે બિનનફાકારક સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા “સંબંધિત અથવા તેની સાથે જોડાયેલી” છે.

2006ના આયટ્સ મેમો એ “એટ” અને એમ્પ્લોઇડ “બાય” વચ્ચેના તફાવત અને તેની પાછળના હેતુને સ્પષ્ટ કર્યો હતો. આ મેમો સમજાવે છે કે સામાન્ય રીતે, લાયકાત ધરાવતી સંસ્થાઓ વર્તમાન અથવા સંભવિત H-1B કર્મચારીઓ વતી અરજી કરે છે અને આ મુક્તિનો દાવો કરે છે. અમુક કિસ્સાઓમાં, અરજદારો કે જેઓ પોતે લાયકાત મેળવનાર સંસ્થા નથી તેઓ પણ આ મુક્તિનો દાવો કરે છે કારણ કે સંભવિત H-1B લાભાર્થી લાયકાત મેળવનાર સંસ્થામાં નોકરીની ફરજોનો તમામ અથવા અમુક ભાગ નિભાવશે. આવા અરજદારોને “થર્ડ પાર્ટી પિટિશનર” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આમ, USCIS એવી પરિસ્થિતિઓમાં મુક્તિની મંજૂરી આપે છે જ્યાં કર્મચારી “થર્ડ પાર્ટી પિટિશનર” દ્વારા કાર્યરત હોય પરંતુ સંભવિત H-1B કર્મચારી લાયકાત ધરાવતી સંસ્થામાં નોકરીની ફરજો બજાવશે જે સીધી અને મુખ્યત્વે સામાન્ય, પ્રાથમિક અથવા આવશ્યક હેતુ, મિશનને આગળ ધપાવે છે. આમ, જો અરજદાર પોતે ક્વોલિફાઇંગ સ