Make a Payment 
<a href="https://secure.blueoctane.net/forms/E8TLX753GRBB">Click Here To Load This Formexperts.com Form</a>

NPZ Immigration Law Blog

Tuesday, January 22, 2019

H-1B İŞVERENLERİNİN H-1B CALISANLARINA ODEMESİ GEREKENLER VE FEDERAL OLARAK ZORUNLU KILINAN GECERLİ UCRET NEDEN ONEMLİDİR. (8 Bolumluk Serinin 2. Bolumu)


Bir uzmanlık mesleğinde göçmen olmayan bir H-1B çalıştırmak isteyen işverenler önce Çalışma Bakanlığından (DOL) bir Çalışma Durumu Başvurusu (LCA) edinmelidir. LCA, diğer şeylerin yanı sıra, aranan işçi sayısını, H-1B'nin kullanılacağı meslek sınıflandırmasını ve önerilen H-1B göçmeni olmayan kişinin istihdam edileceği ücret oranını ve koşullarını belirtmelidir. Ek olarak, işveren, H-1B istihdamı süresince, şunları sağladığını ve teklif etmeye devam edeceğini beyan etmelidir: (1) söz konusu istihdam pozisyonu için işveren tarafından benzer deneyim ve niteliklere sahip tüm diğer kişilere ödenen fiili ücret seviyesi; veya (2) amaçlanan istihdam alanındaki mesleki sınıflandırma için geçerli ücret seviyesi.

Geçerli ücretin ödenmesi gerekiyorsa, ücret geçerli ücretin % 100'ü kadar olmalıdır. Geçerli ücret, amaçlanan istihdam alanındaki mesleki sınıflandırma için ve LCA'nın dosyalama zamanı itibariyle belirlenmelidir. Düzenlemeler, geçerli ücretin mevcut en iyi bilgilere dayanmasını gerektirir. Gerektiği kadar ücret ödemeyen bir işveren, ödenmesi gereken miktar ile gerçekte ödenen tutar arasındaki farka eşit olan ücretlerden sorumludur.

Mevcut ücret, işyerinde varsa bir Toplu Pazarlık Anlaşması (CBA) ile belirlenebilir. İş teklifi bir CBA tarafından kapsanmayan bir meslek için, işveren bir araştırma yapmayı seçmemişse veya bölgedeki mevcut bir ücret belirlemesi kullanımını talep etmemişse, Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Ücret Mesleği, Mesleki Bir işverenin iş teklifi ile bağlantılı olarak, geçerli ücret oranını belirlemek için İstihdam İstatistikleri (OES) anketi kullanılmalıdır.

Mevcut ücret, işyerinde varsa bir Toplu Pazarlık Anlaşması (CBA) ile belirlenebilir. İş teklifi bir CBA tarafından kapsanmayan bir meslek için, işveren bir araştırma yapmamışsa veya bölgedeki mevcut bir ücret belirlemesinin kullanımını talep etmemişse, Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) ücret bileşeni ve Mesleki İstihdam İstatistikleri (OES) anketi, geçerli ücret oranını belirlemek için iş teklifi ile bağlantılı olarak, kullanılmalıdır.

Her ne kadar işverenlerin pozisyon tanımlarını tutmaları ve sürdürmeleri gerekmese de, mevzuat bir işverenin, H-1B göçmeni olmayanların arandığı mesleğe yönelik 'geçerli ücreti' oluşturmak için kullandığı temeldeki bireysel ücret verilerine dayanak olan belgenin bir kopyasını saklamasını gerektirir Bu bilgilerin halka sunulması gerekebilir (istenirse) veya talep üzerine veya bir icra eylemiyle bağlantılı olarak DOL'ye sunulması gerekebilir.

H-1B göçmen olmayan vizesini düzenleyen Federal düzenlemeler, bir işverenin ücret beyanını destekleyen uygun belgelere sahip olup olmadığını belirlemek için Yönetici, Ücret ve Saat Bölümünün (WHD) bulunmasını gerektirir. Geçerli ücreti belirlemek için gerekli dokümanlar bulunmadığı veya yetersiz olduğu veya işveren alternatif bir ücret kaynağı tarafından belirlenen geçerli ücretin düzenleyici kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayamadığı durumlarda, DOL'un bir bölümü olan Yönetici İstihdam ve Eğitim İdaresine geçerli ücreti edinmek için başvurabilir (ETA).

Yönetici, ETA'nın geçerli ücrete ilişkin tespitini, ihlallerin belirlenmesinde ve bu ücretlere göre bir H-1B işvereninin borcu olduğu tespit edilirse, geri ücretleri hesaplamak için temel dayanak olarak kullanmak zorundadır. Düzenlemenin isteğe bağlı olduğunu vurgulamak önemlidir. ETA'nın tespiti yalnızca Yöneticinin soruşturmada / araştırmalarında kullanabileceği bir seçenektir. Bu seçenek, araştırmalar sırasında Yöneticiler tarafından nadiren kullanılır. İşveren, uygun belgelerle, geçerli ücret seviyesine nasıl ulaştığını desteklemekte başarısız olursa, Yönetici, işverenin USCIS'e H-1B ile bağlantılı olarak gönderilen çalışanın belirli bir ücret seviyesinde uygun şekilde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirleyen I-129 Formunu kullanabilir. Bu nedenle, uygun ücret seviyesinin belirlenmesinde kullanılan belgelerin tutulmamasının alternatifi, LCA ve H-1B dilekçesi arasındaki uyumu korumaktır.

İş teklifinin niteliği, amaçlanan istihdam alanı ve benzer şekilde çalışan işçiler için iş görevleri, geçerli bir ücret oranının belirlenmesinde kullanılacak ilgili faktörlerdir. İş teklifinin niteliğini belirlerken, göz önünde bulundurulması gereken ilk şey, işverenin iş teklifinin gerekleridir. “Amaçlanan istihdam alanı”, amaçlanan istihdamın bulunduğu yerin (adresinin) normal gidip gelme mesafesindeki alanı ifade eder. Düzenlemeler, “benzer şekilde istihdam edilen” alanı meslek kategorisindeki amaçlanan istihdam alanındaki esasen karşılaştırılabilir işler olarak tanımlamaktadır. Bir iş için gerekli iş ve eğitim ve / veya deneyim, geçerli ücret seviyesinin belirlenmesini etkiler.

ETA, bir pozisyon için uygun ücret seviyesini belirlemede rehberlik eder. Şöyle ki;

Seviye I ücret oranları, mesleğe ilişkin yalnızca temel bir anlayış seviyesine sahip olan başlangıç veya giriş seviyesi çalışanlar için uygun iş teklifleri için belirlenir. Seviye I çalışanları, çoğu zaman sınırlı karar vermeyi gerektiren rutin işleri yapar.

Rehberlik sınıfına ilişkin Seviye II. ücret oranları, eğitim veya deneyim yoluyla, meslek hakkında iyi bir anlayışa sahip olan nitelikli çalışanlar için uygun iş tekliflerine tahsis edilmiştir. Bunlar, sınırlı yargılama gerektiren orta derecede karmaşık görevleri yerine getirirler.

Seviye III ücret oranları, meslek hakkında sağlam bir anlayışa sahip olan ve eğitim veya deneyim yoluyla, özel beceriler veya bilgiler yoluyla edinilmiş deneyimli çalışanlar için uygun iş tekliflerine atanır. Sıklıkla, iş başlığındaki anahtar kelimeler bir işverenin iş teklifinin deneyimli bir işçi için olduğunu gösteren göstergeler olarak kullanılabilir. 'Öncü' (Öncü analisti), 'üst düzey' (üst düzey programcı) veya 'baş' (baş hemşire) gibi kelimeler, bir seviye III ücretinin dikkate alınması gerektiğini gösterecektir.

Seviye IV ücret seviyesi, yargı gerektiren işleri planlamak ve yürütmek için meslek konusunda yeterli deneyime sahip ve standart prosedürlerin ve tekniklerin bağımsız değerlendirmesi, seçilmesi, değiştirilmesi ve uygulanması için üst düzey yetkin çalışanlar için geçerlidir. Seviye IV çalışanları genellikle yönetim ve / veya denetleyici rol ve sorumluluklara sahiptir.

Ücret seviyelerinin nasıl uygulandığını daha iyi anlamak için, iki yıl veya daha fazla deneyim veya bir yüksek lisans derecesi veya daha yüksek gerektiren bir iş pozisyonu örneği düşünün. Yukarıda belirtilen kurallar göz önüne alındığında, işveren ya seviye II ya da daha yüksek geçerli bir ücret oranı kullanmalıdır. Bir işin giriş seviyesi, normalde gerekli olanların ötesinde ek gereksinimler veya görevler gerektiriyorsa; işveren, seviye I geçerli ücretini kullanmaktan kaçınmalıdır.

Özetlemek gerekirse, H-1B çalışanını işe alan bir işverenin asıl ücretin ya da geçerli ücretin yüksek olanını ödemesi gerekir. Geçerli ücret ödeniyorsa, ücret geçerli ücretin %100'ü kadar olmalıdır. Ayrıca, geçerli ücretin belirlenmesi, iş teklifinin CBA kapsamına girip girmediğine bağlıdır. İş teklifi bir CBA tarafından kapsanmayan bir meslekten ibaretse ve işveren bir araştırma yapmayı seçmemişse veya bölgedeki mevcut bir ücret belirlemesinin kullanımını talep etmemişse, OES anketinin ücret bileşeni geçerli ücreti belirlemek için kullanılmalıdır.

İşverenin, uygun ücret seviyesini belirlemek için kullanılan belgelerin bir kopyasını alması gerekir. İşveren bu tür belgeleri sağlamada başarısız olursa, WHD Yöneticisi teklif edilen pozisyon için geçerli ücreti almak ETA ile irtibata geçebilir veya bir karar vermek için destek mektubundan ve I-129 formundan yararlanabilir. Dolayısıyla, uygun ücret seviyesinin belirlenmesinde kullanılan belgelerin tutulmamasının alternatifi, LCA ile H-1B dilekçesi arasındaki uyumu korumaktır.

Sonuç olarak, potansiyel bir H-1B işvereninin, gerçek veya geçerli ücretten daha büyük olması gereken potansiyel bir H-1B çalışanına ücret teklifinde bulunurken dikkatli olunması gerekir. İşveren, geçerli ücret ödüyorsa, iş teklifinin niteliğini, hedeflenen istihdam alanını ve uygun OES ücret seviyesinin seçilmesinde önerilen pozisyon için uyğun olan iş görevlerini göz önünde bulundurmalıdır Aksi taktirde, ilgili WHD zorluklarıyla ve ücretleri geri ödemekle karşı karşıya kalabilir.

H-1B göçmen olmayan iş vizesi süreci, H-1B göçmen olmayan iş vizesi seçenekleri, göçmenlik ve vatandaşlık hukukçuları ve Nachman Phulwani Zimovcak (NPZ) Hukuk Grubundaki avukatlar hakkında daha fazla bilgi için için PC'yi web'de ziyaret etmeye davet ediyoruz. Onlara www.visaserve.com veya info@visaserve.com adresinden e-posta ile ulaşabilir veya 201.670.0006 (x107) adresinden firmayı arayabilirsiniz.

Blog Categories

221 (g) Administrative Processing

Adjustment of Status

ADMINISTRATIVE APPEALS OFFICE (AAO)

Affiliated New Delhi Office

Asylum

Avoid Scams

B-1 / B-2 visas (Visitor Visa)

Canada Immigration Blog

CHANGE Act

Child Status Protection Act (CSPA)

Consular Processing / DOS

Consulate Processing

Defense of Marriage Act (DOMA)

Deportation / Removal Cases

Deportation/Removal Proceedings

Diversity Visa Lottery (DV-Lottery)

DREAMers

E VISA

E-1 Visa

E-2 Visa

EB-5 visa

Entrepreneur Parole

F-1 Visa

Family Immigration

FOIA

Foreign Adoption

FORM I-864

Green Card

H-1B Visa

H-2A Visa Program

H-4 EAD

Hindi Update

Humanitarian Reinstatement

I VISA: Foreign Media Representatives

I-131

I-140

I-751 Waiver

I-765

I-9 / E-Verify

IMAGE Program

Immigration

Immigration Reform / DACA / DAPA

Immigration Scam Calls

International Adoptions

International Entrepreneur

J-1 Visa

Japanese Updates

K-1 Visa

L-1 Visas

Merit-Based Immigration

NATIONAL INTEREST WAIVER (NIW)

Nonimmigrant Visas

Notice to Appear (NTA)

O-1 Visas

O-1B Visa

OCI Cardholder

Optional Practical Training (OPT) / STEM

P Visas

P-1A visa

P-3 Visa

PERM (Labor Certification)

Portuguese Updates

President Trump's Immigration Law

Press Release / News / Updates

Provisional Waivers / I-601 Waiver

REAL ID

Religious Visas

SEVP / SEVIS

social media

Social security

Spanish updates

Student Visas (F, M, J)

TEMPORARY PROTECTED STATUS (TPS)

TN Visas / NAFTA

Travel and Border Crossing News: I-94 Form / CBP

Turkish Updates

U Visa / Victims of Criminal Activity

U.S. Citizen / Naturalization

VAWA Act

Visa Bulletin

Visa Overstays

Waiver

Archived Posts

2020
2019
December
2020年度H-1Bビザの申請方法が変わります
Amerika Dışına Seyahate Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken Şeyler
A NOVA FACE DO PROCESSO PARA O VISTO H-1B – A TEMPORADA PARA SOLICITAR ESSE VISTO DE TRABALHO ESTÁ LOGO AÍ
2020年度H-1Bビザの申請方法が変わります
What Is the Difference Between a Single and a Multiple Entry Canadian Visa?
USCIS Expands Guidance About What Constitutes Good Moral Character for Naturalization For The USCIS Policy Manual
ABC’s OF H-1Bs (THIS IS PART 2 OF AN 8 PART SERIES). HOW MUCH DO PROSPECTIVE H-1B EMPLOYERS NEED TO PAY TO H-1B EMPLOYEES AND WHY THE FEDERALLY MANDATED PREVAILING WAGE IS SO IMPORTANT.
ABC’s OF H-1Bs (THIS IS PART 1 OF AN 8 PART SERIES) H-1B FILING SEASON (FOR THE 2020 DEADLINE ON APRIL 1st) GETS INTO FULL-SWING FOR H-1B EMPLOYERS AND PROSPECTIVE H-1B EMPLOYEES.
LA NUEVA CARA DEL PROCESO DE PETICION H-1B - LA TEMPORADA H-1B ES SOBRE NOSOTROS
What Are the Most Common Reasons Why Visas Are Declined?
Regra de Carga Pública — Por Ora, Suspensa
E-registration kicks in for H-1B visa applications
Leia Antes de Viajar: NPZ Law Group Ajuda a Aliviar o Stress das Viagens de Fim de Ano para Cidadãos de Alguns Países
USCIS Announces Implementation of Electronic H-1B Registration Process
What Are the Available Types of Family-Based Immigrant Visas?
Language Score Requirements for Immigration to Canada
アメリカ国外を旅行する前に知っておくこと!旅行に伴うストレスを緩和します。
ARE YOU SEEKING TO HIRE THE BEST IMMIGRATION LAWYERS? HERE ARE A FEW GUIDELINES TO HELP YOUR SEARCH.
November
October
September
August
July
June
May
April
FOR IMMEDIATE RELEASE: NPZ Immigration Lawyers Learned Great Information from the CBP Officers at Liberty Newark International Airport Yesterday
USCIS and CBP Extend Form I-129 Pilot Program for Canadian L-1 Nonimmigrants
Temporary Resident Permit in Canada
Summer 2018 USCIS Policy Changes
French Speaking Skilled Assessment
USCIS is Ending Forms Request Line
Israeli Nationals Eligible for Treaty Investor Visas
永住権(グリーンカード)喪失を防ぐ ~永住権の放棄を回避するためのヒントを教えます~ Snehal Batra弁護士
अमेरिकी में ग्रीन कार्ड प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, और अक्सर कई विदेशी नागरिकों के लिए
Kanada’ya Hızlı Giriş
Preventing Loss of Permanent Residence: Tips on how to avoid abandoning permanent residence By: Snehal Batra, Esq.
¿QUÉ PASA SI MI CASO NO FUE ELEGIDO EN LA LOTERÍA H-1B: EXPLORANDO OPCIONES DE VISA DE TRABAJO MÁS ALLÁ DEL CAP H-1B?
Express Entry to Canada
移民ビザを取得する為に、弁護士を雇いたい場合は、どういった部分を見て判断するべきなのでしょうか?
H-1B Updates: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2020 and Reaches the Advanced Degree Exemption Cap
What is an H-1B Audit?
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, the USCIS Reaches FY 2020 H-1B Cap.
H-1Bビザの抽選に漏れてしまった場合の他のオプションを模索する
USCIS TO BEGIN PREMIUM PROCESSING FOR CERTAIN FY2020 CAP SUBJECT H-1B PETITIONS ON MAY 20.
USCIS ANNOUNCES THE LAUNCH OF H-1B VISA EMPLOYER DATA HUB.
March
February
January
Express Entry: Um bom caminho para Imigrar para o Canadá
The State of H-1B Affairs Under the Trump Administration
H-1B UPDATES FOR 2019: NEW REGISTRATION PROCESS AND FOCUS ON HIGHLY EDUCATED AND HIGHLY SKILLED LABOR.
USCIS E-VERIFY RESUMES OPERATION AFTER OVER A MONTH LONG GOVERNMENT SHUTDOWN.
Hızlı Giris: Kanada’ya goc icin iyi bir yol.
Migrant Protection Protocols: Who are they protecting?
H-1B Update: USCIS Resumes Premium Processing for Fiscal Year 2019 H-1B Cap Petitions
Entrada Exprés: Un buen camino para inmigración canadiense.
USCIS Processing Times and the Government Shut Down
Express Entry: One Good Path For Canadian immigration.
USIS Update on Case Assistance by Service Centers
H-1B İŞVERENLERİNİN H-1B CALISANLARINA ODEMESİ GEREKENLER VE FEDERAL OLARAK ZORUNLU KILINAN GECERLİ UCRET NEDEN ONEMLİDİR. (8 Bolumluk Serinin 2. Bolumu)
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 2 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
NACHMAN PHULWANI ZIMOVCAK (NPZ) LAW GROUP – IMMIGRATION LAWYER – EXPLAIN THE COSTS OF A GREEN CARD
I-751 Visas and Removal of Conditions
EB-5 Vizesine Nasıl Hak Kazanabilirim?
SEYAHAT BELGELERİ: Sıgınmacı, Multeci ve Green Card Sahipleri İcin
Getting a Green Card for My Spouse
New USCIS Tool Calculates Fees, Helps Avoid Incorrect Payments.
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 1 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
TIS THE SEASON TO BE JOLLY AND TIS ALMOST THE H-1B CAP SEASON.
H-1B İSVERENLERİ VE ADAY H-1B ÇALISANLARI İCİN H-1B DOSYALAMA SEZONU TAM KAPASİTE BASLIYOR (SON TARİH 1 NİSAN 2019) (8 Bolumluk Serinin 1. Bolumu)
Visto P: Voltado para Atletas, Artistas e Membros da Indústria do Entretenimento
2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
O que significa o anúncio do fim do DACA na prática
Trump amplia veto migratório que agora inclui Coreia do Norte e Venezuela
USCIS retoma o processamento premium para certas categorias de aplicantes para o visto H-1B
FACT OR FICTION: USCIS TO RESUME PREMIUM PROCESSING FOR ALL H-1B PETITIONS BY OCTOBER 3RD.
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR OCTOBER 2017
Trump’s latest expanded travel ban includes North Korea and Venezuela
KNOW YOUR RIGHTS! - POWER POINT SLIDE
What is an Adjustment of Status and How Do I Submit a Green Card Application?
GAMECHANGER: DOS REVISES "30/60 DAY RULE" POLICY WITH "90 DAY RULE" ON MISREPRESENTATION AND FRAUDULENT (PRECONCEIVED) INTENT.
Indians May Soon Find It Easier to Immigrate to the U.S.
Inscrições para a loteria do green card começam em 3 de outubro e vão até 7 de novembro
Novo plano de imigração de Trump pode reduzir imigração legal pela metade
Our Immigration Lawyers Discuss the Fate of the Dreamers
USCIS Resumes Premium Processing for Certain Categories of Applicants Seeking H-1B Visas.
Trump's New Immigration Plan Could Cut Legal Immigration in Half
Deferred Action for Childhood Arrivals: 2017 Rescission Announcement: What It Means
NPZ LAW GROUP ECHOS THE DEPARTMENT OF STATE'S ANNOUNCEMENT ABOUT THE 2019 DIVERSITY VISA LOTTERY. AS WE HAVE SAID IN THE PAST . . . "IF YOU ARE NOT IN IT, YOU CANNOT WIN IT!
Visto P-1A permite que atletas talentosos migrem para os EUA
Rescission Of Deferred Action For Childhood Arrivals (DACA)
Trump acaba com programa que protege imigrantes ilegais que chegaram aos EUA quando crianças
Juiz suspende lei do Texas contra "cidades santuário"
August
July
June
Veto migratório de Trump entra em vigor parcialmente esta noite
TRUMP'S TRAVEL BAN 2.0 GOES INTO EFFECT TODAY (6/29/2017) NIGHT
Will NAFTA be Trumped?
ICLE immigration law panel for the immigration basics program given at the loss center in New Brunswick
USCIS Introduces New I-485 Form
Cuidados que estudantes com o visto F-1 precisam ter nas férias
Promoting Cultural Exchange with a J-1 Visa
VISA BULLETIN UPDATE FROM DOS: June 13, 2017
Visto P-3, o visto para artistas e profissionais do mundo do entretenimento
Intercâmbio Cultural com o visto J-1
Exploring the P-3 Visa for Artists or Entertainers in a Culturally Unique Program
IIFA FESTIVAL 2017 ANOTHER REASON TO LOVE NEW YORK! NEW YORK IIFA EVENT 2017! . . . JULY 14TH & 15TH!
Governo Trump anula programa criado por Obama para proteger imigrantes ilegais cujos filhos estão em situação regular nos EUA
Yeni Girişimci Şartlı Tahliye Kuralları 15 Temmuz 2017'de geçerli.
Why Every Immigrant Needs a Lawyer
YEŞİL KART'IN AİLE SPONSORLUĞUYLA YAPILMASI: ABD'ye Göç Etmek İçin Bir Yol
GÖÇMENLİK ÜZERİNE BAŞKANLIK EMİRLERİ
COMO AGIR AO SER ABORDADO POR UM AGENTE DE IMIGRAÇÃO
Departamento do Trabalho dos EUA adota medidas para ampliar proteção aos americanos
Como migrar do visto de turista ou de negócios para o visto de estudante
A Look at the O-1B Artist Visa
La Nouvelle Dérogation pour les Entrepreneurs prendra effet le 15 juillet 2017.
Turistas podem verificar via site o prazo limite de sua permanência nos EUA
DOL updates: US SECRETARY OF LABOR PROTECTS AMERICANS, DIRECTS AGENCIES TO AGGRESSIVELY CONFRONT VISA PROGRAM FRAUD AND ABUSE
CBP Reminds Travelers of Departure Date with New I-94 Website Feature
O visto EB-5 como alternativa ao H-1B
Imigrantes ilegais que trabalham no campo estão na mira do governo americano
May
Check Out the Redesigned Stakeholder Webinars Page
DHS UPDATE: One Year of the 24-month STEM OPT Extension
DHS UPDATE: B-1/B-2 Visitors Who Want to Enroll in School
DHS UPDATE: Summer Vacation Reminders for F-1 Students
Saiba como solicitar o green card no caso de casamento
Nova regra para empreendedores estrangeiros nos EUA entra em vigor em 15 de julho
As the H-1B Visa is Dismantled, Indian Immigrants Look to the EB-5 Visa
Illegal Farm Workers Fear Immigration Crackdown
Mudanças nas regras do visto H1B e a anatomia das auditorias do governo
VISAS MANTIS and Implications for Trump’s “Extreme Vetting”
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR JUNE 2017
ANÁLISE: As ordens executivas de Trump sobre imigração
Obtaining a Green Card Through Marriage
Estrangeiros vítimas de certos crimes nos EUA têm direito ao chamado Visto U
The New Entrepreneur Parole Rule will be Effective on July 15, 2017.
EXECUTIVE ORDERS ON IMMIGRATION: An Analysis on the Present State of President Trump’s Travel Ban Attempts By: Snehal Batra, Esq.
ANATOMY OF H-1B AUDITS AND INVESTIGATIONS
Green Card por meio de relação familiar
EUA começam a devolver petições para o visto H1B que não foram selecionadas
USCIS: Cap Gap for Students Without a H-1B Application Rejection or Decision
Amor a la “Green Card” no Canadá
GETTING THE GREEN CARD THROUGH FAMILY SPONSORSHIP: One Way To Immigrate to the U.S.
Trabalhadores religiosos podem obter visto específico para os EUA
IMMIGRATION LAWYER MS. MALKA GIVES INTERVIEW ON NATIONAL RADIO ABOUT THE EFFECTS ON CANADIAN IMMIGRATION FOLLOWING THE TRUMP ELECTION.
Love à La “Green Card” - Canada Immigration
COMUNICADO OFICIAL: DHS cria escritório para vítimas de crimes praticados por imigrantes ilegais
April
Will the U.S. Extend Temporary Protected Status for Eligible Haitians?
Boletim do Departamento de Estado dos EUA para Maio de 2017
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR MAY 2017
SPIRITUAL ENLIGHTENMENT AND U.S. IMMIGRATION: Understanding the Religious Visa (R Visa).
DHS Announces Launch of new Office for Victims of Illegal Immigrant Crime
Mudança recente no credenciamento de escolas e faculdades nos EUA afeta vistos de alguns estudantes
USCIS UPDATE: Certain Students Applying for English Language Study and 24-month STEM OPT Extension Programs Affected by the ACICS Loss of Accreditation
H-1B GÖÇMEN OLMAYAN ÇALIŞMA VİZESİ GÜNCELLEMESİ: USCIS (Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi), 2018 Yılı H-1B Cap Rastlantısal Seçim Sürecini Tamamladı
USCIS, Yeniden Tasarlanmış Yeşil Kartlar ve Çalışma İzin Belgelerini Yayımlıyor
GOVERNO DOS EUA LANÇA NOVAS VERSÕES DO GREEN CARD E DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
ATUALIZAÇÃO SOBRE O VISTO DE TRABALHO H-1B: USCIS conclui processo de seleção via loteria para o ano fiscal de 2018
Esclarecimentos sobre os procedimentos de deportação
USCIS Reminds Beneficiaries of Temporary Protected Status for Guinea, Liberia, and Sierra Leone of May 21 Termination
USCIS Will Issue Redesigned Green Cards and Employment Authorization Documents
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2018
Immigration Arrests Double in Just 11 Years
THERE HAS BEEN A RECENT INCREASE IN IMMIGRATION ENFORCEMENT ACTIONS: What Defenses Are Available to Persons Facing Deportation?
Alvos das ações do ICE
o Departamento do Trabalho dos EUA, por meio da Divisão de Salário e Horas (WHD), continua promovendo auditorias e investigações relacionadas ao visto H-1B
Barreiras de três e dez anos: Como novas regras ampliam elegibilidade para pedido de perdao
O NPZ LAW GROUP CONTINUA A INCENTIVAR QUE EMPREGADORES QUE SOLICITAM OS VISTOS H-1B E L-1 ENTENDAM AS VISITAS AO LOCAL DE TRABALHO FEITAS PELO FDNS REFERENTES AOS VISTOS H-1B E L-1
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, USCIS Reaches FY 2017-2018 H-1B Cap.
USCIS ALERT: BATTLING FRAUD AND ABUSE IN THE H-1B VISA PROGRAM.
Justice Department Cautions Employers Seeking H-1B Visas Not to Discriminate Against U.S. Workers
March
February
January
2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
H-1B SEASON IS UPON US . . . WILL THIS YEAR'S ECONOMY BRING A LOTTERY? PLANNING FOR THE H-1B VISA SEASON MAY BE THE KEY TO BEING ABLE TO CONTINUE YOUR WORK AUTHORIZED STATUS IN THE U.S.
THE NEW EXPRESS ENTRY SYSTEM EXPLAINED
"Know Before You Go": NPZ Law Group Helps Ease The Stress of Holiday Travel For Certain Foreign Nationals.
5 Cosas que se deben saber sobre cómo las acciones del Presidente Obama impactarán a Inmigrantes Indocumentados.
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte I)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte II)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte III)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte IV)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte V)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte VI)
EL RECIENTE ANUNCIO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE LA RESPONSABILIDAD INMIGRACIÓN PRESENTA MUCHOS BENEFICIOS PARA MUCHAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES!
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part VI)
PRESIDENT OBAMA'S RECENT ANNOUNCEMENT ABOUT IMMIGRATION ACCOUNTABILITY PRESENTS MANY BENEFITS FOR MANY IMMIGRANT COMMUNITIES!
November
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part V)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part I)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part II)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part III) Changes to Provisional Waivers and "Extreme Hardship Definition.
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
5 Things to know about how President Obama's Actions Impacts Undocumented Immigrants.
Programa de Refugiados y de Admisión Condicional para menores de edad de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres legalmente presentes en los Estados Unidos.
ÚLTIMAS NOTICIAS DE INMIGRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS: Reforma Integral de Inmigración.
USCIS Expands the Definition of "Mother" and "Parent" to Include Gestational Mothers Using Assisted Reproductive Technogy (ART)
U.S. IMMIGRATION NEWS FLASH: President Obama Announces Administrative Relief for Immigrants in the U.S.
In-Country Refugee/Parole Program for Minors in El Salvador, Guatemala, and Honduras With Parents Lawfully Present in the United States
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
May
April
March
February
January
2011
2010


National in scope, the business immigration law firm of NPZ Law Group represents clients from throughout the United States and around world. Regionally, our attorneys remain committed to serving the immigration needs of businesses in the Tri-state area and the Hudson Valley, including residents of Ridgewood, Newark, and Jersey City, Burlington County, Bergen County, Camden County, Cumberland County, Essex County, Hudson County, Mercer County, Middlesex County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Salem County, Union County, northern New Jersey, southern New Jersey, central New Jersey, NJ; New York City, Rockland County, Orange County, Westchester County, Kings County, Sullivan County, Ulster County, New York, NY; Chicago, Illinois, IL; and Toronto and Montreal, Canada. Our nationwide practice focused on quality legal representation and personal service.© 2020 NPZ Law Group | Disclaimer
487 Goffle Road , Ridgewood, NJ 07450
| Phone: 866-599-3625

About | Attorneys | Types of Visas | Resources | Testimonials | Types of Immigration Law | Services

Law Firm Website Design by
Amicus Creative