Make a Payment 
<a href="https://secure.blueoctane.net/forms/E8TLX753GRBB">Click Here To Load This Formexperts.com Form</a>

NPZ Immigration Law Blog

Monday, January 7, 2019

H-1B İSVERENLERİ VE ADAY H-1B ÇALISANLARI İCİN H-1B DOSYALAMA SEZONU TAM KAPASİTE BASLIYOR (SON TARİH 1 NİSAN 2019) (8 Bolumluk Serinin 1. Bolumu)


3 Aralık'ta önerilen yeni kurala dayanarak, USCIS (Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri), işverenlerin Nisan ayının ilk haftasında H-1B dilekçe dilekçesi vermeleri konusundaki mevcut gereksinimi ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunun yerine, düzenlemenin 2019’da yürürlüğe girmesi durumunda, işverenlere ücretsiz online kayıt formlarını sunmak için 1 Nisan’dan en az 2 hafta önce 15 günlük bir süre verilecek. Ayrıca, önceki yılların aksine, 65.000 H-1B için yapılan piyango, ABD üniversitelerinden yüksek lisans derecesi olan yararlanıcılar için yapılan 20.000 H-1B piyangosundan önce gerçekleşecek. Ancak, önerilen yeni kural 2019'da yürürlüğe girecek mi? USCIS, önerilen yönetmelikle ilgili yorum süresini 30 günle sınırladı; bu da ajansın 2019'da yeni çevrimiçi kayıt sistemini uygulamak istediğine işaret ediyor. Ancak, bu mümkün değilse, USCIS 2020'ye kadar beklemek zorunda kalacak. Bu arada eski prosedürleri takip edeceğiz. Bu göçmenlik uygulayıcıları, profesyoneller ve gelecekteki H-1B işverenleri ve çalışanları için ne anlama geliyor? H-1B üst limit sezonuna daha iyi hazırlamak için, bu makale, her aday H-1B işveren ve çalışanının bilmesi gereken birkaç pratik göstergeyi özetlemeye çalışmaktadır.

Sınırlı Sayılar: 65.000 Değil; Sadece 58.200 Normal H-1B Vizesi Var

H-1B kategorisindeki mevcut yıllık sınır 65.000'dir. Bununla birlikte, tüm H-1B göçmen olmayan vizeler bu yıllık sınıra tabi değildir. Özellikle Şili ve Singapur vatandaşları için tasarlanan H-1B1 programı için her mali yılda 65.000'in sınırı içinden 6.800'e kadar vize ayrılmıştır. H-1B1 havuzunda kullanılmayan numaralar, bir sonraki mali yılda H-1B için kullanılabilir. Dolayısıyla, aslında, her yıl dağıtılan 58.200 H-1B vizesi, bir ABD kolejinden veya üniversitesinden yüksek lisans veya daha yüksek dereceler almış kişiler için ayrılan 20.000 ek H-1B vizesinden hariçtir. Gelecek bir makalede, bir ABD akademik kurumundan alınan her bir yüksek lisans derecesinin H-1B yüksek lisans mezunu sınırından yararlanmak için bir kişiye yeterli olup olmadığını ayrıntılı olarak tartışacağız..

Sınırlı sayıda H-1B vizesi olması nedeniyle, işverenlerin H-1B sponsorluğuna ihtiyaç duyacak kişileri tanımlamaları gerekir. Bu, Çalışma Koşulları Başvurusu (LCA), ETA 9035 Formunu belgelendirmek ve almak için gereken süre de dahil olmak üzere, dilekçe hazırlama için yeterli zaman sağlayacaktır. Dolayısıyla, bir H-1B dilekçesi için bir strateji oluşturmak, 1 Ekim 2019'da başlayan bir sonraki USCIS mali yılı için çalışacak bir H-1B çalışanını işe almak için kilit noktadır.


USCIS H-1B Dilekçelerini Ne Kadar Süreyle Kabul Edecek?

1 Nisan 2019’da onay için H-1B dilekçelerinin sunulması zorunlu değil ancak tercih edilebilir. “USCIS’in H-1B dilekçelerini ne kadar süreyle kabul edeceği sorusunun cevabı sürenin başlamasından itibaren 5 işgünü içinde kaç tane H-1B başvuru dilekçesinin USCIS’a sunulacağına bağlı. 1 Nisan 2019 da USCIS ilk beş (5) iş günü boyunca yeterli sayıda H-1B dilekçesi alırsa, USCIS'den Rastgele Seçim (“H-1B Piyango”) süreci hakkında bir duyuru yapılacaktır. USCIS 2019-2020 mali yılı için ayrılan yasal sınıra ulaşmak için ilk beş (5) iş günü boyunca yeterli sayıda H-1B dilekçesi almazsa, yeni H-1B dilekçeleri için bir “son giriş tarihi” ilan ettiği tarihe kadar H-1B dilekçelerini kabul etmeye devam edecektir. USCIS'in Rastgele Seçim (“H-1B Piyango”) sürecini nasıl yürüttüğünü tartışmak bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu konuyu ayrıntılı olarak ayrı bir makalede ele alacağız.

Aynı Çalışan İçin Birden Fazla H-1B Dilekçesi Vermekten Kaçının

Bir işveren, mali yıl boyunca her olası çalışan için birden fazla H-1B dilekçesi veremez. 20.000 “Masterlı üst limit” e hak kazanan olası bir çalışan, normal H-1B ve master H-1B'yi kapsayan iki (2) dilekçe veremez. Bu sınırlama aynı zamanda bir işverenin aynı çalışan için farklı işlerde birden fazla dilekçe başvurusunda bulunmasını engeller; ancak ilgili işverenler (örneğin ana ve bağlı şirketler veya iştirakçiler) aynı yararlanıcı için dosyalama dilekçeleri verebilir. Bununla birlikte, işveren bunu yapmak için meşru bir iş ihtiyacı göstermek zorundadır. Aksi taktirde, yararlanıcı adına verilen tüm dilekçeler reddedilecek veya iptal edilecektir.

Hem Önerilen Pozisyonun hem de H-1B Çalışanının Kalifiye Olması Gerekir

Sadece potansiyel çalışan değil, aynı zamanda önerilen pozisyon da H-1B vizesine hak kazanmalıdır. H-1B vizesi almaya hak kazanmış pozisyon “uzmanlık mesleği” niteliğinde bir meslek olmalıdır. “Uzmanlık mesleği” gerektiren bir meslek için: (1) yüksek düzeyde uzmanlığa sahip bir bilgi birikiminin teorik ve pratik bir uygulaması; ve (2) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesleğe giriş için asgari olarak belirli bir uzmanlık alanında (veya eşdeğeri) aranan bir lisans veya daha yüksek dereceye ulaşılması gereklidir.

H-1B düzenlemeleri ayrıca, bir pozisyonun bir uzmanlık mesleği olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki kriterlerden birini veya birkaçını da karşılamasını gerektirir: (1) bir bakalorya veya üstü derece veya eşdeğeri normalde belirli bir pozisyona giriş için aranan minimum eğitim ;(2) derece gereksinimi, sanayideki benzer kuruluşlar arasında paralel pozisyonlarda aynıdır; (3) işveren genellikle bu pozisyon için bir derece veya eşdeğerine gereksinim duymalıdır; (4) Özel görevlerin niteliği o kadar özel ve karmaşıktır ki, görevleri yerine getirmek için gereken bilgi genellikle bir bakalorya veya daha yüksek dereceye ulaşılmasıyla ilişkilendirilir.

Bu nedenle, “uzmanlık mesleği” olarak nitelendirilmek için, öne sürülen bir pozisyonun: (1) yüksek düzeyde uzmanlığa sahip bir bilgi birikiminin teorik ve pratik bir uygulamasını gerektirmesi; (2) mesleğe giriş için asgari olarak belirli bir uzmanlık alanında (veya eşdeğeri) bir lisans derecesi veya daha üstü olması; ve (3) yukarıda listelenen dört kriterden en az birini karşılaması gerekmektedir.

Potansiyel bir çalışanın önerilen H-1B pozisyonuna hak kazanması için, yönetmelikler aşağıdakilerden birine sahip olması gerektiğini belirtir: (1) meslekte uygulama için tam devlet lisansı (gerekirse); (2) meslek için gerekli olan derecenin tamamlanması; veya (3) bu derecenin tamamlanmasına eşdeğer uzmanlıkta kademeli olarak sorumlu iş deneyimi. Bu nedenle, özel bir uzmanlık derecesi bulunmayan genel bir derece yetersiz olabilir. Çünkü uzmanlık alanında bir derece gösterilmesi gerekmektedir.

Dosyalama Ücreti, H-1B İşvereninin Tipine ve Boyutuna bağlıdır.

H-1B yasal ücreti dışında, işverenin USCIS dosyalama ücretlerini ödemesi gerekecektir. H-1B dosyalama ücretinin miktarı işverenin büyüklüğüne ve türüne bağlıdır. Tüm işverenlerin şu anda 460,00 $ olan H-1B dilekçesi için temel dosyalama ücreti ödemeleri gerekmektedir. Ek olarak, Amerikan Rekabet Edebilirlik ve İş Gücü İyileştirme Yasası (ACWIA) uyarınca, işverenlerin, bölüm B altındaki H-1B veri toplama ve dosyalama ücretinden muaf tutulmadıkça, 750.00 $ veya 1.500.00 $ bir ek ücret (genellikle ACWIA ücreti olarak adlandırılır) ödemeleri gerekmektedir.

Sponsor bir işveren, 25 veya daha az tam zamanlı eşdeğeri çalışan istihdam ediyorsa, 750,00 dolar ücret ödemek zorundadır. Diğer tüm durumlarda, işverenlerin 1500,00 $ ödemesi gerekir. Yükseköğretim kurumları gibi işverenler; kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya bir yüksek öğretim kurumuna bağlı veya bunlarla bağlantılı kuruluşlar; kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu veya devlet araştırma kuruluşu vb. ACWIA ücretini ödemekten muaftır. kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu veya devlet araştırma kuruluşu vb. ACWIA ücretini ödemekten muaftır. Ek olarak, bir H-1B'nin ilk onayını almak isteyen işverenler, 2004 H-1B Vize Reform Yasası'nın öngördüğü şekilde 500,00 $ Dolandırıcılık Önleme ve Tespit ücreti ödemelidir.

Ek olarak, 18 Aralık 2015'te geçen FY2020 Omnibus Ödenekleri Yasası sonucunda, H-1B dilekçelerinin ek ücreti ABD'de 50 veya daha fazla çalışanı istihdam eden ve ABD'deki H-1B, L-1A veya L-1B göçmen olmayan statüsündeki işgücünün yüzde 50'sinden fazlasına sahip şirketler için artmaktadır. Spesifik olarak, daha önce sona eren ücretler H-1B talepleri 4.000 $’dan artacak. Bu ek ücretler ilk ve uzatma dilekçelerinde ödenmelidir. Ayrıca, işveren veya çalışan, bir dilekçenin kararını hızlandırmak için 1.225.00 $ isteğe bağlı prim işlem ücreti ödeyebilir. Ancak, son iki yıl boyunca USCIS, premium işlem hizmetini askıya aldı.

Ücret ve Tezgah Maliyetlerinden Haberdar Olun

Potansiyel bir işveren, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan (DOL) onaylanmış bir Çalışma Koşulu Başvurusu (LCA) edinmelidir. İşveren, LCA’ya bunu beyan etti mi? H-1B göçmen olmayan işçiye, işveren tarafından söz konusu belirli istihdam için amaçlanan istihdam alanında benzer deneyime ve niteliğe sahip diğer tüm bireylere ödenen asıl ücretin en yüksek ücreti olan ücretler ödenecektir. Bu nedenle, benzer ABD çalışanlarına ödenen ücretlerin düşürülmemesi nedeniyle, Kongre H-1B programına bir güvence verdi. Ek olarak, bazı durumlarda işverenlerin dilekçe işlem masraflarını ödemeleri gerekmektedir. Potansiyel H-1B göçmen olmayanlarına sunulan ücret, işverenin H-1B vize işlemi için ödeme yapması gerekip gerekmediğini belirleyebilir.

Yönetmelikler, işverenlerin, çalışanın “kendisini işe yaramasını sağladığı” ancak çalışanın ABD'ye girmesinden en fazla 30 gün sonra (muhtemel H-1B çalışanı ABD dışındaysa) veya çalışanların ABD'ye girmesinden en geç 30 gün sonra veya USCIS'in bir Durum Değişimi verdiği tarihten 60 gün sonra LCA tarafından belirtilen ücretleri ödemeye başlamalıdır (eğer gelecekteki H-1B göçmeni olmayanlar ABD içinde ise). Sorumluluk, kişi işveren ile “işe girdiğinde” tahakkuk etmeye başlar. Bu nedenle, H-1B işçisinin ABD’de H-1B dilekçesinin onaylandığı tarihte, işçi henüz Amerika’da “işe girmemiş” olsa bile, sponsor işveren teknik olarak H-1B çalışanının çalışmaya uygun hale geldiği tarihten 60 gün sonra işçiye ücret ödemeye başlamalıdır.

Bir işveren, işveren açısından verimsiz bir durum nedeniyle çalışmayan bir H-1B çalışanına ödeme yapmaya devam etmelidir (örneğin, bu, işsizlik, izin veya lisans eksikliği nedeniyle “tezgah” olarak adlandırılır). Bu düzenleme, H-1B çalışanı eğitim görse bile (işveren tarafından veya işverenin yönündeki başka bir dış düzenleme aracılığıyla sağlanmıştır) uygulanır. Bu nedenle, işveren, hem işe yaramayacak bir zaman hem de çalışanın çalışmaya uygun hale geldiği andaki üretken zamandan sorumludur. Sonlandırılmayan H-1B çalışanlarına ödeme yapmayan işverenler medeni cezalarla karşı karşıya kalabilir. İşverenlere genellikle bir H-1B çalışanına, bu çalışanın işten çıkarılmasına ve H-1B Dilekçesinin geri çekilmesi talebinden USCIS'ye bildirilene kadar LCA'da belirtilen maaşını ödemeleri önerilir.

Uyumluluk Sorunları: LCA Bilidirimlerinin Yayınlanması ve Toplu Erişim Dosyalarının Bakımını Yapma.

LCA'ya bildirimde bulunulmalı veya LCA'yı dosyalamadan önce, sendika varsa sendikaya verilmelidir. Bildirim, LCA'nın kendisi veya aşağıdakileri belirten yeterli büyüklük ve görünürlükte bir belge olabilir: (1) H-1B'lerin arandığını; (2) H-1B sayısı; (3) mesleki sınıflandırma; (4) teklif edilen ücretler; (5) istihdam süresi; (6) H-1B'lerin kullanılacağı yer (ler); ve (7) LCA'nın kamu denetimine açık olduğunu. Bildirim, şikayetlerin nereye sunulacağını belirtmelidir. “H-1B göçmeni olmayan kişilerin istihdam edileceği her işyerinde en az iki (2) göze çarpan yerde” bildirimi yapılmalı veya bildirim LCA'nın ABD DOL’e ye sunulduğu tarihten önceki 30 gün içinde toplam 10 gün boyunca yayınlanmaya devam edilmelidir.

Ücret, saat ve OSHA bildirimlerinin yayınlandığı alanlarda bildirim yayınlanabilir. Bir işveren ayrıca, “mesleki sınıflandırma” içindeki çalışanlarına elektronik bildirimde bulunabilir. Bu amaçla, genellikle bir bir ana sayfa, elektronik bülten tahtası veya e-posta H-1B çalışanlarıyla iletişim kurmak için kullanır. Diğer elektronik formlar (örneğin, ana sayfa) 10 gün boyunca "yayınlanmalıdır". Her bir şantiyede, başvuru sırasında başlangıçta düşünülmeyen ancak LCA'da listelenen amaçlanan istihdam alanı içinde (aynı MSA-Ortalama İstatistik Alanı) olanlar dahil olmak üzere bildirimler yayınlanmalıdır.

Ek olarak, bir işveren Genel Erişim Dosyası (PAF) olarak adlandırılan bir grup belgeyi tutmalıdır. PAF, ilgili ve mağdur taraflara erişilebilir olmalıdır. PAF, işverenin ana işyerinde veya şantiyede bulunmalıdır. İlgili taraf “DOL'e yöneticinin kararındaki ilgisini veya ilgisini bildiren” taraftır.

PAF, LCA'nın aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm destekleyici belgelere sunulmasından sonraki bir gün içinde erişilebilir olmalıdır: tamamlanmış LCA'nın bir kopyası; ödenecek ücret oranını sağlayan belgeler; “gerçek ücreti” ayarlamak için kullanılan sistemin tam ve net bir açıklaması; geçerli ücreti belirlemek için kullanılan belgelerin bir kopyası; sendikaya / çalışanlara verilen bildirimin kopyası; ve ABD çalışanlarına aynı mesleki sınıflandırmada sunulan faydaların bir özeti ve eğer farklılıklar varsa, faydalarda farklılaşmanın nasıl yapıldığına dair bir açıklama (özel bilgi açıklanmadan).

Aday H-1B Çalışanlarına ilişkin Yeterli “Kontrol” Seviyesinin İspatı

H-1B dilekçesinin USCIS tarafından onaylanması için, bir dilekçe veren işveren, bir işveren-işçi ilişkisinin var olduğunu ve istenen H-1B geçerlilik süresi boyunca varlığını sürdürüceğini göstermelidir. Amerika'da çalışacak bir kişiyi işe almak, ücretini ödemekten ya da o kişiyi H-1B dilekçe veren kuruluşun bordrosuna yerleştirmekten fazlasını gerektirir. H-1B dilekçe kararına istinaden geçerli bir “işveren-çalışan ilişkisi” olup olmadığını göz önünde bulundurarak, USCIS, işverenin H-1B çalışanı üzerinde yeterli düzeyde bir “kontrol” uygulayıp uygulamadığını belirlemelidir.

Bu nedenle, potansiyel H-1B dilekçe sahibi kuruluşun, potansiyel H-1B göçmeni olmayan lehdarın ne zaman, nerede ve ne zaman profesyonel ve uzmanlık mesleğini yerine getireceğini “kontrol etme” hakkına sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. USCIS, böyle bir belirleme yapmak için çeşitli faktörler göz önünde bulundurur (hiçbir özel faktör belirleyici olmadan).

H-1B göçmen olmayan iş vizesi süreci, H-1B göçmen olmayan iş vizesi seçenekleri, göçmenlik ve vatandaşlık hukukçuları ve Nachman Phulwani Zimovcak (NPZ) Hukuk Grubundaki avukatlar hakkında daha fazla bilgi için için PC'yi web'de ziyaret etmeye davet ediyoruz. Onlara www.visaserve.com veya info@visaserve.com adresinden e-posta ile ulaşabilir veya 201.670.0006 (x107) adresinden firmayı arayabilirsiniz.

Archived Posts

2019
November
October
September
August
July
June
May
April
FOR IMMEDIATE RELEASE: NPZ Immigration Lawyers Learned Great Information from the CBP Officers at Liberty Newark International Airport Yesterday
USCIS and CBP Extend Form I-129 Pilot Program for Canadian L-1 Nonimmigrants
Temporary Resident Permit in Canada
Summer 2018 USCIS Policy Changes
French Speaking Skilled Assessment
USCIS is Ending Forms Request Line
Israeli Nationals Eligible for Treaty Investor Visas
永住権(グリーンカード)喪失を防ぐ ~永住権の放棄を回避するためのヒントを教えます~ Snehal Batra弁護士
अमेरिकी में ग्रीन कार्ड प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, और अक्सर कई विदेशी नागरिकों के लिए
Kanada’ya Hızlı Giriş
Preventing Loss of Permanent Residence: Tips on how to avoid abandoning permanent residence By: Snehal Batra, Esq.
¿QUÉ PASA SI MI CASO NO FUE ELEGIDO EN LA LOTERÍA H-1B: EXPLORANDO OPCIONES DE VISA DE TRABAJO MÁS ALLÁ DEL CAP H-1B?
Express Entry to Canada
移民ビザを取得する為に、弁護士を雇いたい場合は、どういった部分を見て判断するべきなのでしょうか?
H-1B Updates: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2020 and Reaches the Advanced Degree Exemption Cap
What is an H-1B Audit?
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, the USCIS Reaches FY 2020 H-1B Cap.
H-1Bビザの抽選に漏れてしまった場合の他のオプションを模索する
USCIS TO BEGIN PREMIUM PROCESSING FOR CERTAIN FY2020 CAP SUBJECT H-1B PETITIONS ON MAY 20.
USCIS ANNOUNCES THE LAUNCH OF H-1B VISA EMPLOYER DATA HUB.
March
February
January
Express Entry: Um bom caminho para Imigrar para o Canadá
The State of H-1B Affairs Under the Trump Administration
H-1B UPDATES FOR 2019: NEW REGISTRATION PROCESS AND FOCUS ON HIGHLY EDUCATED AND HIGHLY SKILLED LABOR.
USCIS E-VERIFY RESUMES OPERATION AFTER OVER A MONTH LONG GOVERNMENT SHUTDOWN.
Hızlı Giris: Kanada’ya goc icin iyi bir yol.
Migrant Protection Protocols: Who are they protecting?
H-1B Update: USCIS Resumes Premium Processing for Fiscal Year 2019 H-1B Cap Petitions
Entrada Exprés: Un buen camino para inmigración canadiense.
USCIS Processing Times and the Government Shut Down
ABCs OF H-1Bs (THIS IS PART III OF AN VIII PART SERIES): WHAT H-1B EMPLOYERS NEED TO KNOW ABOUT THE LCA TO AVOID POTENTIAL DOL COMPLIANCE PITFALLS.
Express Entry: One Good Path For Canadian immigration.
USIS Update on Case Assistance by Service Centers
H-1B İŞVERENLERİNİN H-1B CALISANLARINA ODEMESİ GEREKENLER VE FEDERAL OLARAK ZORUNLU KILINAN GECERLİ UCRET NEDEN ONEMLİDİR. (8 Bolumluk Serinin 2. Bolumu)
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 2 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
NACHMAN PHULWANI ZIMOVCAK (NPZ) LAW GROUP – IMMIGRATION LAWYER – EXPLAIN THE COSTS OF A GREEN CARD
I-751 Visas and Removal of Conditions
EB-5 Vizesine Nasıl Hak Kazanabilirim?
ABC’s OF H-1Bs (THIS IS PART 2 OF AN 8 PART SERIES). HOW MUCH DO PROSPECTIVE H-1B EMPLOYERS NEED TO PAY TO H-1B EMPLOYEES AND WHY THE FEDERALLY MANDATED PREVAILING WAGE IS SO IMPORTANT.
SEYAHAT BELGELERİ: Sıgınmacı, Multeci ve Green Card Sahipleri İcin
Getting a Green Card for My Spouse
New USCIS Tool Calculates Fees, Helps Avoid Incorrect Payments.
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 1 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
TIS THE SEASON TO BE JOLLY AND TIS ALMOST THE H-1B CAP SEASON.
H-1B İSVERENLERİ VE ADAY H-1B ÇALISANLARI İCİN H-1B DOSYALAMA SEZONU TAM KAPASİTE BASLIYOR (SON TARİH 1 NİSAN 2019) (8 Bolumluk Serinin 1. Bolumu)
Visto P: Voltado para Atletas, Artistas e Membros da Indústria do Entretenimento
2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
O que significa o anúncio do fim do DACA na prática
Trump amplia veto migratório que agora inclui Coreia do Norte e Venezuela
USCIS retoma o processamento premium para certas categorias de aplicantes para o visto H-1B
FACT OR FICTION: USCIS TO RESUME PREMIUM PROCESSING FOR ALL H-1B PETITIONS BY OCTOBER 3RD.
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR OCTOBER 2017
Trump’s latest expanded travel ban includes North Korea and Venezuela
KNOW YOUR RIGHTS! - POWER POINT SLIDE
What is an Adjustment of Status and How Do I Submit a Green Card Application?
GAMECHANGER: DOS REVISES "30/60 DAY RULE" POLICY WITH "90 DAY RULE" ON MISREPRESENTATION AND FRAUDULENT (PRECONCEIVED) INTENT.
Indians May Soon Find It Easier to Immigrate to the U.S.
Inscrições para a loteria do green card começam em 3 de outubro e vão até 7 de novembro
Novo plano de imigração de Trump pode reduzir imigração legal pela metade
Our Immigration Lawyers Discuss the Fate of the Dreamers
USCIS Resumes Premium Processing for Certain Categories of Applicants Seeking H-1B Visas.
Trump's New Immigration Plan Could Cut Legal Immigration in Half
Deferred Action for Childhood Arrivals: 2017 Rescission Announcement: What It Means
NPZ LAW GROUP ECHOS THE DEPARTMENT OF STATE'S ANNOUNCEMENT ABOUT THE 2019 DIVERSITY VISA LOTTERY. AS WE HAVE SAID IN THE PAST . . . "IF YOU ARE NOT IN IT, YOU CANNOT WIN IT!
Visto P-1A permite que atletas talentosos migrem para os EUA
Rescission Of Deferred Action For Childhood Arrivals (DACA)
Trump acaba com programa que protege imigrantes ilegais que chegaram aos EUA quando crianças
Juiz suspende lei do Texas contra "cidades santuário"
August
July
June
Veto migratório de Trump entra em vigor parcialmente esta noite
TRUMP'S TRAVEL BAN 2.0 GOES INTO EFFECT TODAY (6/29/2017) NIGHT
Will NAFTA be Trumped?
ICLE immigration law panel for the immigration basics program given at the loss center in New Brunswick
USCIS Introduces New I-485 Form
Cuidados que estudantes com o visto F-1 precisam ter nas férias
Promoting Cultural Exchange with a J-1 Visa
VISA BULLETIN UPDATE FROM DOS: June 13, 2017
Visto P-3, o visto para artistas e profissionais do mundo do entretenimento
Intercâmbio Cultural com o visto J-1
Exploring the P-3 Visa for Artists or Entertainers in a Culturally Unique Program
IIFA FESTIVAL 2017 ANOTHER REASON TO LOVE NEW YORK! NEW YORK IIFA EVENT 2017! . . . JULY 14TH & 15TH!
Governo Trump anula programa criado por Obama para proteger imigrantes ilegais cujos filhos estão em situação regular nos EUA
Yeni Girişimci Şartlı Tahliye Kuralları 15 Temmuz 2017'de geçerli.
Why Every Immigrant Needs a Lawyer
YEŞİL KART'IN AİLE SPONSORLUĞUYLA YAPILMASI: ABD'ye Göç Etmek İçin Bir Yol
GÖÇMENLİK ÜZERİNE BAŞKANLIK EMİRLERİ
COMO AGIR AO SER ABORDADO POR UM AGENTE DE IMIGRAÇÃO
Departamento do Trabalho dos EUA adota medidas para ampliar proteção aos americanos
Como migrar do visto de turista ou de negócios para o visto de estudante
A Look at the O-1B Artist Visa
La Nouvelle Dérogation pour les Entrepreneurs prendra effet le 15 juillet 2017.
Turistas podem verificar via site o prazo limite de sua permanência nos EUA
DOL updates: US SECRETARY OF LABOR PROTECTS AMERICANS, DIRECTS AGENCIES TO AGGRESSIVELY CONFRONT VISA PROGRAM FRAUD AND ABUSE
CBP Reminds Travelers of Departure Date with New I-94 Website Feature
O visto EB-5 como alternativa ao H-1B
Imigrantes ilegais que trabalham no campo estão na mira do governo americano
May
Check Out the Redesigned Stakeholder Webinars Page
DHS UPDATE: One Year of the 24-month STEM OPT Extension
DHS UPDATE: B-1/B-2 Visitors Who Want to Enroll in School
DHS UPDATE: Summer Vacation Reminders for F-1 Students
Saiba como solicitar o green card no caso de casamento
Nova regra para empreendedores estrangeiros nos EUA entra em vigor em 15 de julho
As the H-1B Visa is Dismantled, Indian Immigrants Look to the EB-5 Visa
Illegal Farm Workers Fear Immigration Crackdown
Mudanças nas regras do visto H1B e a anatomia das auditorias do governo
VISAS MANTIS and Implications for Trump’s “Extreme Vetting”
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR JUNE 2017
ANÁLISE: As ordens executivas de Trump sobre imigração
Obtaining a Green Card Through Marriage
Estrangeiros vítimas de certos crimes nos EUA têm direito ao chamado Visto U
The New Entrepreneur Parole Rule will be Effective on July 15, 2017.
EXECUTIVE ORDERS ON IMMIGRATION: An Analysis on the Present State of President Trump’s Travel Ban Attempts By: Snehal Batra, Esq.
ANATOMY OF H-1B AUDITS AND INVESTIGATIONS
Green Card por meio de relação familiar
EUA começam a devolver petições para o visto H1B que não foram selecionadas
USCIS: Cap Gap for Students Without a H-1B Application Rejection or Decision
Amor a la “Green Card” no Canadá
GETTING THE GREEN CARD THROUGH FAMILY SPONSORSHIP: One Way To Immigrate to the U.S.
Trabalhadores religiosos podem obter visto específico para os EUA
IMMIGRATION LAWYER MS. MALKA GIVES INTERVIEW ON NATIONAL RADIO ABOUT THE EFFECTS ON CANADIAN IMMIGRATION FOLLOWING THE TRUMP ELECTION.
Love à La “Green Card” - Canada Immigration
COMUNICADO OFICIAL: DHS cria escritório para vítimas de crimes praticados por imigrantes ilegais
April
Will the U.S. Extend Temporary Protected Status for Eligible Haitians?
Boletim do Departamento de Estado dos EUA para Maio de 2017
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR MAY 2017
SPIRITUAL ENLIGHTENMENT AND U.S. IMMIGRATION: Understanding the Religious Visa (R Visa).
DHS Announces Launch of new Office for Victims of Illegal Immigrant Crime
Mudança recente no credenciamento de escolas e faculdades nos EUA afeta vistos de alguns estudantes
USCIS UPDATE: Certain Students Applying for English Language Study and 24-month STEM OPT Extension Programs Affected by the ACICS Loss of Accreditation
H-1B GÖÇMEN OLMAYAN ÇALIŞMA VİZESİ GÜNCELLEMESİ: USCIS (Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi), 2018 Yılı H-1B Cap Rastlantısal Seçim Sürecini Tamamladı
USCIS, Yeniden Tasarlanmış Yeşil Kartlar ve Çalışma İzin Belgelerini Yayımlıyor
GOVERNO DOS EUA LANÇA NOVAS VERSÕES DO GREEN CARD E DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
ATUALIZAÇÃO SOBRE O VISTO DE TRABALHO H-1B: USCIS conclui processo de seleção via loteria para o ano fiscal de 2018
Esclarecimentos sobre os procedimentos de deportação
USCIS Reminds Beneficiaries of Temporary Protected Status for Guinea, Liberia, and Sierra Leone of May 21 Termination
USCIS Will Issue Redesigned Green Cards and Employment Authorization Documents
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2018
Immigration Arrests Double in Just 11 Years
THERE HAS BEEN A RECENT INCREASE IN IMMIGRATION ENFORCEMENT ACTIONS: What Defenses Are Available to Persons Facing Deportation?
Alvos das ações do ICE
o Departamento do Trabalho dos EUA, por meio da Divisão de Salário e Horas (WHD), continua promovendo auditorias e investigações relacionadas ao visto H-1B
Barreiras de três e dez anos: Como novas regras ampliam elegibilidade para pedido de perdao
O NPZ LAW GROUP CONTINUA A INCENTIVAR QUE EMPREGADORES QUE SOLICITAM OS VISTOS H-1B E L-1 ENTENDAM AS VISITAS AO LOCAL DE TRABALHO FEITAS PELO FDNS REFERENTES AOS VISTOS H-1B E L-1
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, USCIS Reaches FY 2017-2018 H-1B Cap.
USCIS ALERT: BATTLING FRAUD AND ABUSE IN THE H-1B VISA PROGRAM.
Justice Department Cautions Employers Seeking H-1B Visas Not to Discriminate Against U.S. Workers
March
February
January
2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
H-1B SEASON IS UPON US . . . WILL THIS YEAR'S ECONOMY BRING A LOTTERY? PLANNING FOR THE H-1B VISA SEASON MAY BE THE KEY TO BEING ABLE TO CONTINUE YOUR WORK AUTHORIZED STATUS IN THE U.S.
THE NEW EXPRESS ENTRY SYSTEM EXPLAINED
"Know Before You Go": NPZ Law Group Helps Ease The Stress of Holiday Travel For Certain Foreign Nationals.
5 Cosas que se deben saber sobre cómo las acciones del Presidente Obama impactarán a Inmigrantes Indocumentados.
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte I)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte II)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte III)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte IV)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte V)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte VI)
EL RECIENTE ANUNCIO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE LA RESPONSABILIDAD INMIGRACIÓN PRESENTA MUCHOS BENEFICIOS PARA MUCHAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES!
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part VI)
PRESIDENT OBAMA'S RECENT ANNOUNCEMENT ABOUT IMMIGRATION ACCOUNTABILITY PRESENTS MANY BENEFITS FOR MANY IMMIGRANT COMMUNITIES!
November
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part V)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part I)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part II)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part III) Changes to Provisional Waivers and "Extreme Hardship Definition.
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
5 Things to know about how President Obama's Actions Impacts Undocumented Immigrants.
Programa de Refugiados y de Admisión Condicional para menores de edad de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres legalmente presentes en los Estados Unidos.
ÚLTIMAS NOTICIAS DE INMIGRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS: Reforma Integral de Inmigración.
USCIS Expands the Definition of "Mother" and "Parent" to Include Gestational Mothers Using Assisted Reproductive Technogy (ART)
U.S. IMMIGRATION NEWS FLASH: President Obama Announces Administrative Relief for Immigrants in the U.S.
In-Country Refugee/Parole Program for Minors in El Salvador, Guatemala, and Honduras With Parents Lawfully Present in the United States
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
May
April
March
February
January
2011
2010
2009


National in scope, the business immigration law firm of NPZ Law Group represents clients from throughout the United States and around world. Regionally, our attorneys remain committed to serving the immigration needs of businesses in the Tri-state area and the Hudson Valley, including residents of Ridgewood, Newark, and Jersey City, Burlington County, Bergen County, Camden County, Cumberland County, Essex County, Hudson County, Mercer County, Middlesex County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Salem County, Union County, northern New Jersey, southern New Jersey, central New Jersey, NJ; New York City, Rockland County, Orange County, Westchester County, Kings County, Sullivan County, Ulster County, New York, NY; Chicago, Illinois, IL; and Toronto and Montreal, Canada. Our nationwide practice focused on quality legal representation and personal service.© 2019 NPZ Law Group | Disclaimer
487 Goffle Road , Ridgewood, NJ 07450
| Phone: 866-599-3625

About | Attorneys | Types of Visas | Resources | Testimonials | Types of Immigration Law | Services

Law Firm Website Design by
Amicus Creative